Thứ Hai, 26/9/2022 - 9:12:21 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất

Thứ Năm, 13/02/2020 20:41:56

(BKTO)- Ngày 13/02 tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ KTNN đã họp cho ý kiến về một số nội dung bước đầu và phân công nhiệm vụ nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng các tiểu ban chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh cuộc họp


Cuộc họp Tiểu ban Văn kiện có sự tham dự của đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày Tờ trình xin ý kiến đối với một số nội dung của Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Chủ đề của Đại hội; hình thức, kết cấu của văn kiện; các chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ.

Tiếp đó, các thành viên Tiểu ban đã tập trung sôi nổi thảo luận về các nội dung xin ý kiến và Dự thảo Đề cương văn kiện, cách thức trình bày văn kiện cũng như phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Việc chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, văn kiện phải có tính khái quát cao; bố cục văn kiện phải khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát đầy đủ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và bài học kinh nghiệm; thể hiện được tầm nhìn, tư duy chiến lược cho giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu, các nội dung công tác trọng tâm của nhiệm kỳ phải được gắn kết với công tác Đảng, qua đó lồng ghép với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chương trình công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ tới phải bám sát nội dung Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cho rằng, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp khá toàn diện, tập trung và thống nhất cao với các phương án được nêu ra; đồng thời, yêu cầu Văn phòng Đảng đoàn thể - bộ phận giúp việc thường trực của Tiểu ban - nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các tài liệu, phân công nhiệm vụ trình Thường trực Tiểu ban thông qua để triển khai thực hiện.
Tiếp đó, cuộc họp Tiểu ban Nhân sự đã được triển khai.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC
 

Bình Luận