Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:47:36 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII

Thứ Bảy, 01/09/2018 08:35:00

(BKTO) - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, ngày 31/8, tại trụ sở KTNN (Hà Nội), Đảng ủy các KTNN chuyên ngành: VI, VII, Ib đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII (Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Báo cáo viên của Hội nghị - đã phổ biến các nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị T.Ư 7, khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: N.Bích
 

Đồng chí Lê Văn Thái đã tập trung phân tích các nguyên nhân, hạn chế, nguy cơ ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghị quyết; liên hệ tới những vấn đề nổi cộm, mang tính thời sự đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm; phân tích các giải pháp thực hiện các nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng thống nhất; liên hệ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của ngành KTNN cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đại diện Ban Tổ chức khẳng định, những truyền đạt, chia sẻ của đồng chí Lê Văn Thái rất quan trọng, bổ ích về lý luận và thực tiễn; đồng thời yêu cầu, sau khi Hội nghị kết thúc, cấp ủy các đơn vị chỉ đạo các chi bộ viết bản thu hoạch, nội dung thể hiện sự nhận thức của chi bộ về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, các giải pháp thực hiện ở đảng bộ đơn vị và mỗi đảng viên.
LÊ HÒA

Bình Luận