Chủ Nhật, 14/8/2022 - 4:33:54 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho kiểm toán viên nhà nước

Thứ Hai, 14/12/2020 10:55:00

(BKTO) - Ngày 14/12, tại Hà Nội, KTNN đã khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 và Lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) chính.

Ông Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch KTV chính


Theo kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng ngạch KTV chính diễn ra từ ngày 14/12/2020 đến 12/01/2021 với đối tượng đào tạo là những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch KTV, những công chức từ ngành khác mới được tiếp nhận về Ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch KTV đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch KTV; các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán. 

Chương trình đào tạo bao gồm 168 tiết với 9 chuyên đề: Phân tích báo cáo quyết toán NSNN; Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công; Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công; Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán; Tổ chức kiểm toán chuyên đề; Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của KTV chính.
 

Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3


Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 dành cho công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình, có từ trên 9 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực DN cấp độ nâng cao. Theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 14/12 đến 21/12/2020, bao gồm 28 tiết, tập trung vào các chuyên đề: Kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán; Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình; Kỹ năng kiểm toán chuyên sâu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

Đại diện lãnh đạo Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho biết: Trong giai đoạn vừa qua, lãnh đạo KTNN đã rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cũng như các kỹ năng cho kiểm toán viên. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng thường xuyên sẽ giúp KTV có thể tích lũy thêm kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, từ đó nâng cao chất lượng kiểm toán. Lãnh đạo Trường đề nghị các học viên tập trung học tập, thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học và các giảng viên bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình chia sẻ để giúp học viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận