Thứ Sáu, 3/7/2020 - 19:31:3 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thực hiện nhiệm vụ chính trị phải gắn với phong trào thi đua

Thứ Tư, 03/06/2020 17:49:00

(BKTO)- Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Họa - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của KTNN chuyên ngành VII diễn ra vào sáng 3/6 tại Hà Nội.

 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của đơn vị cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng được KTNN chuyên ngành VII duy trì thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Trong thi đua thực hiện công tác chuyên môn, giai đoạn 2015-2020, KTNN chuyên ngành VII đã hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật. Đơn vị đã kiến nghị tăng thu NSNN và tăng thu các quỹ ngoài NSNN là 6.165,85 tỷ đồng; giảm chi NSNN 581,9 tỷ đồng; điều chỉnh số liệu xây dựng cơ bản, giảm trừ quyết toán, kiến nghị xử lý tài chính khác 827,2 tỷ đồng…

Bên cạnh việc kiến nghị về xử lý tài chính, các Báo cáo kiểm toán (BCKT) đã đưa ra những đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán theo mục tiêu, nội dung, trọng tâm kiểm toán đã được phê duyệt; chỉ ra các ưu điểm, những sai sót, tồn tại hạn chế; đưa ra các kiến nghị xử lý phù hợp; đề xuất các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách, chấn chỉnh công tác quản lý, tài chính ngân sách đối với các đơn vị được kiểm toán; kiến nghị sửa đổi bổ sung nhiều văn bản, đồng thời kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
 

Quang cảnh Hội nghị


Trong giai đoạn vừa qua, KTNN chuyên ngành VII đã đề nghị cơ quan chức năng  điều tra, xác minh 02 vụ việc để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm. Đồng thời, tăng cường các nội dung kiểm toán về công nghệ thông tin (CNTT). Từ năm 2016 đến 2019 đơn vị đã tổ chức kiểm toán hệ thống CNTT đối với 3 đơn vị: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Tổng Cục thuế, Tổng Cục hải quan. Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tại các đơn vị, KTNN chuyên ngành VII cũng đã đẩy mạnh việc kiểm toán trong môi trường CNTT…

Hàng năm KTNN Chuyên ngành VII đều thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng để họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân và các tập thể Phòng, tập thể đơn vị dựa trên kết quả đánh giá, đề nghị của các Phòng. Căn cứ vào Quy chế Thi đua - Khen thưởng của KTNN, trong 5 năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng KTNN Chuyên ngành VII đã đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng KTNN xét công nhận nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích.
 
Giai đoạn vừa qua, tập thể đơn vị cũng như nhiều cá nhân được công nhận các danh hiệu, hình thức khen thưởng. Cụ thể, đối với cá nhân: 47 danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 07 danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Ngành; 19 giấy khen và 07 bằng khen. Với tập thể: 37 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến;13 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 17 giấy khen và 04 bằng khen các loại. Ngoài ra, đơn vị còn được ghi nhận, khen thưởng đối với 05 Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, giai đoạn 2020-2025, KTNN chuyên ngành VII xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến trong hoạt động kiểm toán; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên dụng của KTNN và khai thác tối đa CNTT trong công tác quản lý điều hành, công tác kiểm toán. Đồng thời, chú trọng chăm lo, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm cổ vũ và phát huy mọi khả năng, phẩm chất tốt đẹp của cán bộ công chức góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của KTNN chuyên ngành VII giai đoạn qua, qua đó đã góp phần vào sự thành công của phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành.

Về phương hướng thực hiện phong trào thi đua trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu, KTNN chuyên ngành VII cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt phương hướng mục tiêu Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của KTNN.

Trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cần gắn với phong trào thi đua yêu nước; xây dựng KTNN chuyên ngành VII ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo môi trường dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động; phát huy sáng tạo, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, quá trình thi đua phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp thiết thực gắn với lợi ích tập thể và đáp ứng nguyện vọng của công chức. Phong trào thi đua phải gắn với phong trào an sinh xã hội; đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của Ngành.
 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Vũ Văn Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa 


Thay mặt lãnh đạo KTNN chuyên ngành VII, Kiểm toán trưởng Vũ Văn Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa; đồng thời khẳng định, sau Đại hội, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Tại Hội nghị, KTNN chuyên ngành VII đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; đồng thời, biểu quyết thông qua danh sách 15 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của KTNN.

LÊ HÒA

Bình Luận