Thứ Bảy, 16/01/2021 - 16:18:31 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thanh tra KTNN: Tập trung trí tuệ, sức lực để nâng cao chất lượng công tác thanh tra

Thứ Ba, 24/12/2019 15:45:00

(BKTO) - Chiều ngày 23/12, tại Hà Nội, Thanh tra KTNN đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo

Dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2019, Thanh tra KTNN được Lãnh đạo KTNN giao 12 cuộc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý, điều hành đơn vị và việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán; thanh tra đột xuất thực hiện 03 Đoàn kiểm toán theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tính đến ngày 20/12/2019, Thanh tra KTNN đã thực hiện và ban hành kết luận 10/12 cuộc thanh tra...

Kết quả thanh tra đã có sự chuyển biến rõ rệt. Qua công tác thanh tra đã kịp thời biểu dương những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý điều hành cũng như trong hoạt động kiểm toán. Thông qua việc kiến nghị khắc phục tồn tại của các đơn vị và công chức đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN nói riêng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động của KTNN nói chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán và chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của KTNN.
 

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định. Tính đến ngày 10/12, Thanh tra KTNN đã nhận và xử lý tổng số 83 đơn thư. Thanh tra KTNN đã tham mưu và trực tiếp xem xét, xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng tồn đọng đơn thư; đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN nắm bắt tình hình công tác cán bộ, cung cấp thông tin về tình hình của các đơn vị được kiểm toán để xây dựng kế hoạch kiểm toán sát với thực tế.

Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác tham mưu về phòng, chống tham nhũng của KTNN; công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị từng bước đi vào nền nếp và góp phần vào kết quả công tác chung của đơn vị...

Bên cạnh những kết quả tích cực, Dự thảo Báo cáo của Thanh tra KTNN cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác năm 2019 của đơn vị. Đó là việc hoàn thiện Báo cáo kết quả thanh tra và Kết luận thanh tra của một số Đoàn thanh tra còn chậm tiến độ so với quy định; chất lượng các cuộc thanh tra chưa đồng đều...

Năm 2020, Thanh tra KTNN được giao thực hiện 08 cuộc thanh tra theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và một số cuộc thanh tra đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của KTNN; tiếp tục làm công tác tham mưu giúp lãnh đạo KTNN thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Thanh tra KTNN xác định sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ trên các mặt công tác: Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin; Công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nhất trí với nội dung công tác được nêu trong Dự thảo Báo cáo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa yêu cầu Thanh tra KTNN cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: tổ chức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban lãnh đạo và toàn thể đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thanh tra KTNN cần bám sát mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020 để thực hiện thắng lợi Kế hoạch thanh tra đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 

Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra KTNN Dương Quang Chính cam kết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, Thanh tra viên trong đơn vị đoàn kết, nhất trí, đồng lòng xây dựng Thanh tra KTNN vững về chuyên môn nghiệp vụ; tập trung trí tuệ, sức lực để nâng cao chất lượng công tác thanh tra; xây dựng văn hóa Thanh tra KTNN, tuân thủ pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động của các đối tượng thanh tra.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận