Thứ Tư, 30/9/2020 - 22:29:17 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tham mưu thật tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Thứ Ba, 24/12/2019 23:25:00

(BKTO) - Văn phòng Đảng Đoàn - Thể đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trên tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2019 của đơn vị diễn ra vào sáng 24/12, tại Hà Nội. Đây cũng là yêu cầu mà Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đặt ra đối với Văn phòng tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các ban tham mưu của Đảng ủy, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng - Đoàn thể cho biết, năm 2019, Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự (BCS) đảng, Thường trực Đảng ủy KTNN, sự phối hợp hoạt động của các ban tham mưu, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành (BCH) các tổ chức đoàn thể. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã thực hiện tốt vai trò giúp việc BCS đảng KTNN hoàn thành toàn diện Chương trình công tác năm 2019. Cụ thể, đơn vị đã tham mưu, giúp BCS đảng: duy trì sự phối hợp công tác với BCH, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN, nhất là trong việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với các ban đảng Trung ương; xây dựng nhiều báo cáo tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt, Văn phòng đã tham mưu cho BCS đảng chỉ đạo các đơn vị có liên quan, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình, phục vụ kịp thời hoạt động của Đoàn Giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương...

Cùng với đó, Văn phòng đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc Thường trực Đảng ủy, BTV và BCH Đảng bộ KTNN trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của đảng để xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh. Nổi bật trong đó là việc tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, ban hành: Chương trình làm việc của BTV, BCH Đảng bộ KTNN năm 2019, Chỉ thị của BTV Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019 và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng”, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ KTNN thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII; đề nghị BTV Đảng ủy Khối khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng tháng, Văn phòng còn tham mưu giúp BTV Đảng ủy KTNN: ban hành Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ cho các chi, đảng bộ trực thuộc; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc cấp ủy các đơn vị nộp báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác của 34 chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức kiểm điểm, tổng kết, đánh giá và hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy các đơn vị tổng kết, đánh giá công tác đảng năm 2019. Văn phòng cũng đã chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ cho các ban tham mưu của Đảng ủy, phối hợp tham gia nhiều hoạt động của các ban, giúp hoạt động giữa các ban nhịp nhàng, hiệu quả.

Đáng lưu ý, đơn vị đã tham mưu, giúp Đảng ủy trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2020.

Đồng thời, Văn phòng đã có sự chủ động phối hợp với BCH các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Trong đó, đơn vị đã tham mưu xây dựng Chương trình công tác năm 2019 của BTV và BCH Công đoàn KTNN; chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ cho hội nghị của BTV, BCH; giúp BTV, BCH theo dõi việc thực hiện các nghị quyết và tình hình hoạt động của công đoàn trong toàn Ngành. Đặc biệt, Văn phòng đã phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, phát động hưởng ứng các phong trào thi đua nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập KTNN như: phát động đoàn viên sáng tác văn học nghệ thuật; tổ chức giao lưu thể thao…

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở định hướng phát triển của Ngành, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ KTNN, Chương trình công tác năm 2020 của BCS đảng, Đảng ủy KTNN, Văn phòng đề ra mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2020 là: “Tập trung xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp; làm tốt công tác tham mưu, giúp việc BCS đảng, BTV, BCH Đảng bộ KTNN lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Để triển khai thực hiện mục tiêu đó, Văn phòng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và nhiều giải pháp cụ thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, tập trung vào một số vấn đề: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc bố trí nhân sự; công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Đảng - Đoàn thể trong năm 2019, nhất là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp BCS đảng phục vụ công tác của Đoàn Giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và vai trò cầu nối giữa đơn vị với các tổ chức đoàn thể để tổ chức thành công các phong trào thi đua nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập KTNN.

Đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh thêm: Hội nghị không chỉ tổng kết các hoạt động trong năm mà còn là dịp để đơn vị nhìn lại việc thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, chỉ ra hạn chế cần khắc phục và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Văn phòng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò tham mưu, giúp việc BCS đảng, BTV, BCH Đảng bộ KTNN. Tính chuyên nghiệp, nghiêm túc trong xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác ngày càng được nâng cao. Ghi nhận sự tiến bộ này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu: Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng cần đoàn kết, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy các kết quả đã đạt được để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đơn vị cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa công nghệ thông tin vào phục vụ công tác đảng; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp việc BCS đảng, BTV, BCH Đảng bộ KTNN lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Ngành và ý kiến của các đại biểu

Thay mặt đơn vị, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đại biểu và coi đây là nguồn động viên, khích lệ đối với Văn phòng. Với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cũng như ý kiến của các đại biểu; đồng thời khẳng định, đơn vị tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tin và ảnh: THÀNH ĐỨC

Bình Luận