Thứ Bảy, 24/10/2020 - 13:47:39 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh THANH TÙNG

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng bộ KTNN, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự (BCS), Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BCS đảng, BCH Đảng bộ; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; đại diện các tổ chức đoàn thể của KTNN.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác năm 2017 và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ KTNN. Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến tại Hội nghị nhằm đánh giá, đúc rút, đưa ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.

Theo báo cáo tổng kết của Đảng ủy KTNN do Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày tại Hội nghị, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy đã khẩn trương xây dựng và ban hành Chỉ thị số 237-CT/BTV ngày 19/01/2017 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017 và tập trung lãnh đạo đại hội các tổ chức đoàn thể KTNN”. Cùng với đó, trong năm 2017, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy KTNN ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tương đối toàn diện.
 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành trình bày báo cáo công tác Đảng năm 2017, phương hướng nhiêm vụ 2018. Ảnh THANH TÙNG

Năm 2017, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất và chỉ đạo quyết liệt từ BCS đảng, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ giữ vững được sự ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành 8 mục đích của Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017. Tính đến ngày 04/01/2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 43.660  tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016 (38.776 tỷ đồng).

Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn hoặc thiếu các quy định chặt chẽ nhằm bịt lỗ hổng pháp lý, tránh thất thoát, lãng phí. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong việc quản lý, sử dụng đất đai, khu đô thị; làm rõ những bất cập của cơ chế quản lý thực hiện các dự án BT, BOT; việc đầu tư không hiệu quả tại các tập đoàn, tổng công ty... được dư luận xã hội quan tâm, ủng hộ. Cùng với đó, việc đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán theo kết quả kiểm toán năm 2016 cũng đã đạt kết quả đáng khích lệ, với tỷ lệ 77,8%, tăng cao hơn so với năm 2016 (74,1%). Thông qua hoạt động chuyên môn, KTNN đã cung cấp nhiều thông tin sát thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, HĐND và UBND các cấp.

Năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy KTNN, toàn Ngành đã xây dựng thành công Đề án Tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn phối hợp với BCS đảng tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ phù hợp về cơ cấu chuyên ngành đào tạo, chất lượng kiểm toán viên theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của BCS đảng một cách bài bản, dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Ngành.

 
Năm 2017, đã có 170 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với Đoàn kiểm toán được thành lập; trong đó, BTV thành lập 114 chi bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành lập 56 chi bộ.

Năm qua, Đảng bộ KTNN đã kết nạp thêm 92 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 60 đảng viên dự bị; cử 32 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 26 đồng chí học lớp đảng viên mới. Toàn Đảng bộ KTNN hiện có 1.462 đảng viên. Năm 2017, có 12 đảng viên được BTV đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành xây dựng từng bước đồng bộ hệ thống các văn bản quản lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với Luật KTNN, thực tiễn hoạt động của KTNN và yêu cầu cải cách hành chính. Ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền, xây dựng cơ sở vật chất, hành chính phục vụ... được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của KTNN.

Công tác xây dựng đảng ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, chuyên nghiệp; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Nghị quyết T.Ư 4 và Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW đều được quán triệt, cụ thể hóa triển khai kịp thời. Đảng ủy KTNN đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa XII trong toàn Đảng bộ. Công tác sinh hoạt đảng ngày càng đi vào nền nếp; công tác phát triển đảng được quan tâm; việc kiểm tra, kiểm soát của Đảng được tăng cường. Tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, từng bước khắc phục được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự quyết tâm về chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần động viên được đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Đảng bộ KTNN tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN về 4 Đề án của Chương trình 1 : “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ” và Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 của Đảng ủy KTNN về 4 Đề án của Chương trình 2: “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh LÊ HÒA

Thay mặt BTV Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Quang Thao chúc mừng, biểu dương những kết quả của Đảng bộ KTNN trong năm 2017. Đồng thời, đồng chí yêu cầu, năm 2018, Đảng bộ KTNN cần phát huy ưu điểm và kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của Đảng bộ KTNN đã vinh dự được Đảng ủy Khối, Đảng ủy KTNN trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Bí thư Đảng ủy KTNN đã lần lượt trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ KTNN.
 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh LÊ HÒA

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc chỉ đạo: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, cấp ủy các cấp cần cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm, nêu gương và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Đồng thời, Đảng bộ KTNN cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN và tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

 
“Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ hiện tượng cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên ngại khó, ngại khổ, chọn việc, chọn vị trí, chọn đơn vị, nhờ vả tác động khi sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với việc giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên”.
Đồng chí Hồ Đức Phớc
Bên cạnh đó, Đảng bộ KTNN cần tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đưa sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với Đoàn kiểm toán đi vào nề nếp, chất lượng hơn; tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, cần tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam.

“Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” - đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu.
 
Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 7 cá nhân thuộc Đảng bộ KTNN, gồm các đồng chí: Hồ Đức Phớc; Hoàng Hồng Lạc, Cao Tấn Khổng, Đoàn Xuân Tiên, Nguyễn Quang Thành, Vũ Văn Họa, Doãn Anh Thơ; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư” cho đồng chí Nguyễn Quang Thành; Bằng khen cho 6 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016”.

BTV Đảng ủy KTNN cũng đã trao tặng Giấy khen cho: 3 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017 (Đảng bộ bộ phận Vụ Tổng hợp, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Đảng bộ KTNN khu vực IV); 4 đảng bộ trực thuộc đạt thành tích xuất sắc trên một số mặt công tác trong năm 2017 (các đảng bộ: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, KTNN khu vực VI, IX và XII); 1 Chi bộ đạt danh hiệu tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2013-2017; 2 đảng viên hoàn thành xuấ sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017 và 28 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bình Luận