Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:9:46 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Thứ Năm, 12/07/2018 07:30:00

(BKTO) - Chiều 11/7, tại trụ sở KTNN (Hà Nội), đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã chủ trì Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, BCH Đảng bộ KTNN; đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Tổ chức cán bộ.
 

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh – Lê Hòa
 
Hội nghị đã tiến hành sơ kết kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; bàn về công tác lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ KTNN thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa XII.
 
Báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng ủy KTNN nêu rõ: 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2018, toàn Ngành đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018 (đạt 58,9%), kết thúc 91 cuộc kiểm toán, xét duyệt 62/250 báo cáo kiểm toán (BCKT), phát hành 14/250 BCKT. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo BCKT và 14 BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017). Đồng thời, KTNN đã cung cấp 8 bộ hồ sơ cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Toà án, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra giám sát và thực hiện tố tụng.  

Bên cạnh đó, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ. Công tác điều động, luân chuyển đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên trẻ có cơ hội rèn luyện, thử thách.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy KTNN, công tác xây dựng pháp luật đã được triển khai kịp thời. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, ban hành Đề cương báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Luật KTNN năm 2015 và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật.

Cùng với đó, hoạt động hợp tác quốc tế luôn đảm bảo đúng định hướng hội nhập sâu rộng của Đảng; công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác: ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền, văn phòng...

Trong công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng: làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong đó lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban cán sự, Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhất là quán triệt và triển khai Chỉ thị số 468-CT/BTV ngày 23/01/2018 của BTV về “Lãnh đao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018 và tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14”...

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư khóa XII, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đề cương thông báo nhanh kết quả Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, kể cả sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với Đoàn kiểm toán.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; chuẩn bị tốt nội dung để phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy KTNN, hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần động viên đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp đến, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14. Theo đó, đến hết tháng 6/2018, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được hoàn thành như: thành lập và kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức Đại hội; hoàn thiện các chương trình, nội dung, tài liệu làm việc trong các sự kiện chính của Đại hội, các sự kiện liên quan và một số nhiệm vụ thuộc công tác hậu cần, lễ tân, an ninh - y tế; tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động quảng bá, tuyên truyền về KTNN, ASOSAI và Đại hội ASOSAI 14.
 
Tiếp đó, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ KTNN thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Với mục đích cụ thể hóa và vận dụng có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII, Đảng ủy KTNN yêu cầu Chương trình hành động phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; phù hợp với định hướng của cả hệ thống chính trị và Đề án Tổ chức, biên chế của KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.
 
Chương trình hành động phải bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 7 khóa XII, các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của T.Ư và Đảng bộ cấp trên; đưa ra những giải pháp cụ thể, phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ, giải pháp phải mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc giải quyết những vấn đề cấp bách của Ngành, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
 

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị - Ảnh: Lê Hòa
 
Trên cơ sở các dự thảo báo cáo và Chương trình hành động, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất thêm một số vấn đề liên quan đến công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo chuyên môn, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, thông tin - tuyên truyền về Đại hội ASOSAI…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu BTV Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên 3 mặt công tác: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

 
“Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu gương, nỗ lực trong công tác, tạo sức lan tỏa, niềm tin và khí thế làm việc cho anh em trong đơn vị. Đồng thời, chúng ta phải xây dựng văn hóa kiểm toán trung thực, khách quan, liêm chính, thân thiện, công bằng, đoàn kết nội bộ…”.  

(Trích phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Đức Phớc)
Định hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu, Đảng ủy cần tiếp tục chỉ đạo việc sửa đổi lại quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo phù hợp với quy trình 5 bước mà Bộ Chính trị đã ban hành; siết chặt biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn công tác cán bộ; hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát. 

Đặc biệt, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán; xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2019 đảm bảo sát đúng, đồng bộ, chủ động; tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14.
 
 6 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ đã kết nạp 38 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 42 đảng viên dự bị; cử 37 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 41 đồng chí học lớp đảng viên mới. BTV đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí; tặng Bằng khen cho 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013-2017); tuyên dương, khen thưởng 2 cán bộ, đảng viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.
 
NGỌC MAI - LÊ HÒA

Bình Luận