Chủ Nhật, 20/9/2020 - 12:5:50 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tập trung kiểm toán nhưng không lơ là nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh

Thứ Sáu, 07/08/2020 22:47:00

(BKTO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 8/2020, diễn ra sáng 7/8, tại Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước.

 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị


Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7/2020 và Kế hoạch công tác tháng 8/2020, trong tháng 7, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, toàn Ngành tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán đợt 2, đã trả lời 14 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán. Đồng thời, Vụ Tổng hợp đang tổ chức thẩm định dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021 của các đơn vị. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) thực hiện nhiệm vụ KSCLKT năm 2020 theo kế hoạch; phát hành 04 báo cáo KSCLKT trực tiếp và triển khai kiểm soát đột xuất 03 cuộc kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký ban hành Công điện số 812/CĐ-KTNN ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó yêu cầu toàn bộ các cuộc kiểm toán đang kiểm toán và chuẩn bị triển khai kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của cơ quan chức năng, đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch;

Đối với các cuộc kiểm toán đang triển khai tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và địa phương có dịch: yêu cầu Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị được kiểm toán trong công tác phòng, chống dịch;

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, KTNN đã tổ chức thành công Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI 55 với vai trò Chủ tịch ASOSAI; tiếp tục thực hiện các công việc theo kế hoạch của ASOSAI, ASEANSAI. Lãnh đạo KTNN đã họp trực tuyến với CAAF để thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tuyên truyền, công nghệ thông tin... tiếp tục được duy trì, bảo đảm thực hiện tốt.
 
Tính đến hết tháng 7/2020, KTNN đã kết thúc 67/67 đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 1 và triển khai 50/51 đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 2; lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 94 Báo cáo kiểm toán của 67 đoàn kiểm toán, đã phát hành 64 Báo cáo kiểm toán.
 
Báo cáo cũng nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 812/CĐ-KTNN ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn hoạt động kiểm toán. Đồng thời, khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc; yêu cầu các Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng lập Báo cáo kiểm toán.
 

Quang cảnh Hội nghị


Đồng thời, các đơn vị được Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công nhiệm vụ tham gia thảo luận dự toán năm 2021 tại Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện theo Công văn số 847/KTNN-TH ngày 03/8/2020 của KTNN, gửi Báo cáo ý kiến về Vụ Tổng hợp chậm nhất ngày 20/8/2020 để xây dựng Báo cáo ý kiến trình Quốc hội và tham gia xem xét, thẩm tra về dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Đặc biệt, các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các KTNN chuyên ngành, khu vực tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; trả lời các văn bản kiến nghị của đơn vị được kiểm toán kịp thời, dứt điểm.

Trong đó, Vụ Tổng hợp hoàn thiện KHKT năm 2021 và dự thảo báo cáo thuyết minh dự kiến KHKT năm 2021 trình Tổng Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT tăng cường công tác KSCLKT; tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quy trình kiểm toán của KTNN; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, CĐ&KSCLKT.

Tại Hội nghị, các ý kiến cũng tập trung đánh giá, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
 

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa báo cáo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhất trí với nội dung báo cáo công tác trong tháng 7 và kế hoạch công tác tháng 8; đồng thời đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc chấp hành quy định, quy trình kiểm toán; việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch công tác của đơn vị, kế hoạch công tác của Ngành để triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong đó, các đơn vị được giao tham gia thảo luận dự toán năm 2021 tại Bộ Tài chính cần nghiêm túc thực hiện, khẩn trương gửi ý kiến về Vụ Tổng hợp để xây dựng Báo cáo trình Quốc hội và tham gia xem xét, thẩm tra về dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2021. 

Vụ CĐ&KSCLKT phải tăng cường KSCLKT để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, từ đó nâng cao chất lượng kiểm toán;

KTNN chuyên ngành III phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế chuẩn bị xây dựng kế hoạch để triển khai cuộc kiểm toán hợp tác đối với nguồn nước lưu vực sông Mê Công, sau Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55;

Đặc biệt, các đơn vị kiểm toán tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán theo đúng tiến độ đề ra với chất lượng cao nhất; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh.  
 
Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận