Thứ Sáu, 7/8/2020 - 7:10:8 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Thứ Tư, 15/07/2020 08:15:00

(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-KTNN về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, sáng 14/7, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức buổi tập huấn Luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên của KTNN khu vực I, Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

TS. Đặng Văn Hải giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN- Ảnh: Lê Hòa


Giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, TS.Đặng Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - cho biết: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Luật gồm 3 điều (Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN số 82/2015/QH13; Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13; Điều 3. Hiệu lực thi hành).

Luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến 18 điều của Luật KTNN năm 2015; trong đó: bổ sung 3 điều mới; sửa đổi, bổ sung 15 điều của Luật KTNN năm 2015. Các điều khoản sửa đổi, bổ sung là cơ sở pháp lý bảo đảm kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định của Hiến pháp và phù hợp với thực tiễn hoạt động KTNN.

Tại buổi tập huấn, TS.Đặng Văn Hải đã tập trung giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, trong đó nhấn mạnh một số điểm mới đáng chú ý của Luật như quy định về: cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; nhiệm vụ của KTNN trong phòng, chống tham nhũng; xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…

Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung quy định một số quyền hạn của KTNN và đơn vị được kiểm toán như: kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán của đơn vị được kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; quyền khiếu nại, khởi kiện của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 

Toàn cảnh buổi tập huấn- Ảnh: Lê Hòa


Luật cũng bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán Nhà nước, của Trưởng đoàn kiểm toán; quy định về cơ quan thanh tra và KTNN; việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN; quy định về khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN theo quy định của Luật Tố tụng hành chính…

Tại buổi tập huấn, TS. Đặng Văn Hải cũng phổ biến một số nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước như: các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước, phạm vi bí mật nhà nước…

Việc tập huấn, giới thiệu những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN sẽ giúp các cán bộ, công chức, kiểm toán viên cập nhật và thực hiện các nội dung của Luật đúng pháp luật, tránh rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Theo chương trình, nội dung tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN sẽ tiếp tục được tổ chức cho cán bộ, công chức, kiểm toán viên thuộc các vụ tham mưu, Trung tâm Tin học và các Ban quản lý dự án của KTNN trong ngày 15/7.
N. HỒNG

Bình Luận