Thứ Tư, 30/9/2020 - 22:58:17 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tăng cường phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chủ Nhật, 03/05/2020 07:35:00

(BKTO) - (BKTO) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN - tại Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra mới đây, tại Hà Nội.


Đồng chí Đặng Thế Vinh (người thứ 2, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 - Ảnh: M. Thúy

Tham dự Đại hội có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng Đoàn thể và toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 

Theo Báo cáo chính trị của Chi ủy Vụ Pháp chế trình Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác. 

Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi ủy luôn quan tâm lãnh đạo việc cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; thực hiện công tác tham mưu đúng quy định, đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu trong hoạt động của Ngành; tổ chức triển khai đồng bộ, có chất lượng và hiệu quả kế hoạch công tác hằng năm đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt. 

 
Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Pháp chế đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác. Do vậy, hằng năm, Chi bộ đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên được phân loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
 
Điển hình trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt kết quả tốt  trong các mặt công tác: tham mưu xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN và được Quốc hội thông qua với số phiếu cao; phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản trình lãnh đạo KTNN quyết định thành lập các tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai xây dựng văn bản theo chương trình đã đề ra. Ngoài ra, đơn vị luôn thực hiện kịp thời việc tham mưu cho lãnh đạo KTNN tham gia ý kiến với các dự án luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của KTNN như: Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Quản lý thuế, Luật Giám định tư pháp...; thẩm định, tham gia góp ý hàng trăm văn bản trong và ngoài Ngành  đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Trong nhiệm kỳ, Vụ Pháp chế cũng tổ chức thực hiện tốt các công tác: kiểm toán; thẩm định kiểm toán; trả lời kiến nghị kiểm toán; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học... 
 

Quang cảnh Đại hội - Ảnh: M. Thúy

Trong công tác xây dựng đảng, Chi bộ đã tổ chức, duy trì sinh hoạt chính trị định kỳ hằng tháng, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... 

Chi bộ đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn, tăng cường phối hợp công tác, xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, Chi bộ thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tư tưởng, khuyến khích, động viên nhằm phát hiện, giáo dục và kết nạp vào đảng những quần chúng ưu tú. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 1 đồng chí, xét chuyển đảng chính thức cho 1 đảng viên dự bị và cử 1 đoàn viên ưu tú tham gia học tập Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng.

Bên cạnh đó, Chi bộ phối hợp với các đoàn thể, quần chúng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo  quy định; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế của KTNN và đạt được kết quả trên nhiều mặt công tác đảng. 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022 là “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”.

Một số chỉ tiêu cụ thể được xác định gồm: nâng cao chất lượng công tác toàn diện trên 3 mặt năng lực, hiệu lực và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch công tác được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao; sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong tổ chức, hoạt động của đơn vị...

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong hoạt động của Chi bộ thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 
 

Đồng chí Hà Thị Mỹ Dung phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: M. Thúy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Mỹ Dung biểu dương những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời khẳng định: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ đã góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017-2020.

Bày tỏ sự nhất trí cao với những nhiệm vụ trọng tâm được Chi bộ xác định trong nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh một số nội dung Chi bộ cần chú trọng trong nhiệm kỳ tới, cụ thể là: tiếp tục tăng cường và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cấp ủy; duy trì, phát huy, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 5 đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 5 đại biểu.

NGUYỄN LỘC

Bình Luận