Thứ Sáu, 22/01/2021 - 9:21:32 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tăng cường hợp tác giữa ASOSAI và ARABOSAI

Thứ Năm, 25/07/2019 14:35:00

(BKTO) - Trong khuôn khổ Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 54 của Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) tại thủ đô Kuwait City, Kuwait, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ASOSAI và Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao Ả Rập (ARABOSAI) đã diễn ra trước sự chứng kiến của Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc và các SAI thành viên. Tổng thư ký ASOSAI và ARABOSAI cùng ký Biên bản ghi nhớ.

Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc (người đứng giữa) tại lễ ký Biên bản ghi nhớ - Ảnh: Phương Vân

Với mong muốn tăng cường hợp tác giữa các tổ chức khu vực, nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các SAI thành viên, góp phần phát triển chuyên môn kiểm toán, giúp tìm ra các giải pháp tốt nhất cho mọi thách thức tiềm năng trong lĩnh vực này, Biên bản ghi nhớ hợp tác thể hiện cam kết hỗ trợ và tăng cường sự hợp tác thường xuyên, thực hiện các bước tích cực nhằm tối ưu hóa hợp tác vì lợi ích của các SAI thành viên và nhân viên của ASOSAI và ARABOSAI. Biên bản ghi nhớ này là một khuôn khổ để khởi động, phát triển và theo dõi sự hợp tác thường xuyên giữa hai tổ chức, dưới sự bảo trợ toàn cầu của INTOSAI.

Đồng thời, thông qua Biên bản ghi nhớ, ASOSAI và ARABOSAI bày tỏ sẵn sàng phát triển sự hợp tác thông qua một loạt các hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực, sáng kiến kiểm toán chung, đánh giá chéo, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, mạng lưới chuyên gia và kiểm toán hợp tác.

Ban Thư ký của ASOSAI và ARABOSAI được giao là đầu mối duy trì mối liên hệ giữa hai tổ chức; đồng thời, dự thảo đề xuất về các sáng kiến, lĩnh vực và cách thức để thực hiện sự hợp tác giữa 2 bên; chia sẻ thông tin, theo dõi và đánh giá việc thực hiện hợp tác và lập các báo cáo thường xuyên về vấn đề này để trình lên các Ban điều hành tương ứng; ủng hộ các quyết định và khuyến nghị của Ban điều hành tương ứng liên quan đến việc quản lý chung sự hợp tác này.

Việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đạt được sự hợp tác liên khu vực và giúp hiện thực hóa các mục tiêu: Thúc đẩy truyền thông nhằm chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để cùng nhau tăng cường hoạt động bằng cách bám sát các phát triển mới nhất trong lĩnh vực kiểm toán; cung cấp một khuôn khổ cho ASOSAI và ARABOSAI hợp tác, thông qua việc duy trì liên lạc giữa các khu vực, tham vấn về các mối quan tâm chung, tổ chức các hội nghị và sự kiện liên quan đến tầm nhìn và mục tiêu của cả hai tổ chức; thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và thể hiện sự hợp tác đầy đủ giữa cả hai Tổ chức để tìm giải pháp cho những thách thức và mối quan tâm chung, từ đó góp phần vào sự bền vững của công việc chuyên môn của cả hai tổ chức.

Biên bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực trong 3 năm và sẽ được tự động gia hạn thời hạn tiếp nối 3 năm một lần trừ khi một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất 6 tháng trước ngày hết hạn. Các điều khoản và điều kiện của Biên bản ghi nhớ hợp tác chỉ được sửa đổi khi có sự đồng ý bằng văn bản giữa hai tổ chức.

Phát biểu sau Lễ ký kết, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc bày tỏ tin tưởng sự hợp tác ASOSAI - ARABOSAI sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi vì sự phát triển và lợi ích của hai khu vực nói chung và các thành viên nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đồng thời phải đối mặt với những vấn đề mới nổi và thách thức toàn cầu.

Khẳng định các lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, kiểm toán dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán… đang là những lĩnh vực mà ASOSAI và ARABOSAI đặc biệt quan tâm, Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc hợp tác liên khu vực sẽ tạo điều kiện và cơ hội để các SAI thành viên trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau để cùng nâng cao chất lượng kiểm toán; đồng thời, tìm kiếm và hướng tới những giải pháp tích cực và hiệu quả, trở thành công cụ kiểm tra, giám sát tài chính công hữu hiệu của quốc gia, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình tài chính công và phát triển bền vững trong khu vực.
PHƯƠNG VÂN

Bình Luận