Chủ Nhật, 3/7/2022 - 7:8:12 Đường dây nóng: 096 774 2199

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ

Thứ Năm, 06/12/2018 09:55:00

(BKTO) - Ngày 05/12, tại trụ sở cơ quan, KTNN và Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPH-KTNN-TTCP giữa KTNN và TTCP với mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan trong lĩnh vực kiểm toán, thanh tra, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đồng chủ trì Hội nghị.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía TTCP còn có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam. Về phía KTNN, tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TTCP và KTNN.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, lãnh đạo KTNN và TTCP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hai Ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, trọng tâm là việc chỉ đạo, triển khai thực hiện ở các đơn vị trực tiếp xây dựng kế hoạch kiểm toán, kế hoạch thanh tra hàng năm; phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp về đối tượng và nội dung thanh tra, kiểm toán khi có phát sinh chồng chéo; việc sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; phối hợp trong cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về kiểm toán, thanh tra... trên cơ sở bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Qua hơn 03 năm thực hiện, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và TTCP đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, giảm áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ vào nội dung Quy chế, hai cơ quan đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động, phục vụ có hiệu quả và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cụ thể, đối với việc phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán, thanh tra hàng năm, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán, KTNN gửi lấy ý kiến tham gia của của TTCP và một số Bộ, ngành. Sau khi nhận được dự thảo kế hoạch kiểm toán của KTNN, Tổng Thanh tra Chính phủ đều chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tránh chồng chéo khi xây dựng kế hoạch thanh tra và tham mưu cho TTCP có ý kiến với KTNN.

Đối với việc xử lý trùng lặp khi thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán, KTNN và TTCP đã phối hợp chặt chẽ để trao đổi, thống nhất các phương án để xử lý dứt điểm từng trường hợp chồng chéo, trùng lặp phát sinh trong hoạt động của hai cơ quan.

Đối với việc sử dụng kết quả kiểm toán, thanh tra, từ khi có Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, KTNN và TTCP đã quan tâm nghiên cứu và từng bước thực hiện việc sử dụng báo cáo kiểm toán và kết luận thanh tra để làm căn cứ xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của đối tượng, nội dung thanh tra và kiểm toán

Liên quan đến việc cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về kiểm toán, thanh tra, thời gian qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán; cử công chức hai bên trao đổi trực tiếp hoặc tham gia bằng ý kiến nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán.

Cụ thể, KTNN đã phối hợp với TTCP trong việc cung cấp hồ sơ, số liệu kết quả kiểm toán để phục vụ Chính phủ báo cáo Quốc hội và phối hợp cử công chức tham gia về công tác phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2015 đến nay, KTNN đã cung cấp cho TTCP tổng hợp kết quả kiểm toán của KTNN năm 2013, 2014 về việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” tại các DN trực thuộc Bộ Quốc phòng và các DN trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng theo đề nghị của TTCP; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty CP Bia - Rượu - nước giải khát Sài Gòn...
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác phối hợp giữa hai Ngành thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc trao đổi thông tin, kết quả về thanh tra, kiểm toán giữa hai cơ quan chưa được phát huy trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; một số nội dung trong Quy chế phối hợp chưa được triển khai và đánh giá; Quy chế hiện hành chưa đề cập đến việc phối hợp với thanh tra chuyên ngành, thanh tra tỉnh trong lập kế hoạch kiểm toán nên gây khó khăn cho việc phối hợp trong xây dựng kế hoạch, xử lý chồng chéo...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp theo Quy chế, đồng thời làm rõ thêm những điểm còn vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân trong công tác phối hợp; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan. Qua đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị các phương hướng, giải pháp thực hiện công tác phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.
 

Đại diện lãnh đạo đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện quy chế của TTCP phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan KTNN và TTCP. Liên quan đến việc chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch kiểm toán với Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, TTCP sẽ quán triệt vấn đề này tại Hội nghị tổng kết ngành thanh tra cuối năm, từ đó bàn giải pháp để hạn chế tối đa sự chồng chéo.
 

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng khẳng định những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua thể hiện sự quan tâm của hai cơ quan cũng như mong muốn khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm toán. Đặc biệt, tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán đã cải thiện rõ rệt; việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai Ngành cũng được thực hiện rất tốt.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng nêu một số nội dung mà lãnh đạo hai bên cần quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong thời gian tới, như: rà soát, bổ sung Quy chế cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định trong Quy chế phối hợp công tác, đặc biệt là việc trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, đào tạo tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng trong công tác phối hợp theo quy định, Quy chế.
 

Lãnh đạo hai Ngành chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.  


Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC 

Bình Luận