Thứ Sáu, 22/01/2021 - 9:7:49 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh tiếp xã giao chuyên gia tư vấn của ASOSAI và đại diện Ngân hàng Thế giới

Thứ Sáu, 14/12/2018 15:05:00

(BKTO) - Chiều 13/12/2018, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp xã giao Ông Seywoo Lee, Chuyên gia tư vấn ASOSAI cùng đại diện Ngân hàng Thế giới (WB).


 
Tại buổi tiếp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những đóng góp của chuyên gia và WB đối với quá trình xây dựng và phát triển của KTNN, đặc biệt trong giai đoạn KTNN chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp tích cực từ WB và chuyên gia nhằm thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa KTNN với chuyên gia và WB đã mang lại kết quả tốt đẹp thông qua nhiều hoạt động hữu ích và thiết thực. Trên cơ sở Chương trình khung thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, hai bên đã hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Kế hoạch hoạt động năm 2019 thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI và Cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Chủ tịch với Ban Thư ký, các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI.

Với bề dày kinh nghiệm chuyên môn, chuyên gia đã đưa ra những sáng kiến giúp KTNN đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI và có những đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của tổ chức, hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021.
 

Định hướng hợp tác trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, theo dự án hỗ trợ của WB, chuyên gia sẽ tiếp tục cùng KTNN hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN, Kế hoạch hoạt động năm 2019 thực hiện vai trò Chủ tịch và Cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Chủ tịch với Ban Thư ký, các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, ban hành.

Phó Tổng KTNN đề nghị WB tăng cường hợp tác với KTNN để điều phối chuyên gia quốc tế, các nhà tài trợ trong việc hỗ trợ KTNN thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI; nghiên cứu khả năng hỗ trợ KTNN thực hiện một dự án cụ thể trong thời gian trung hạn với mục tiêu đào tạo, tăng cường năng lực cho công chức, kiểm toán viên của KTNN và xây dựng hướng dẫn kiểm toán trong một số lĩnh vực cụ thể (kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững) là những lĩnh vực chuyên môn chính mà ASOSAI và KTNN chú trọng trong thời gian tới.  

Ông Seywoo Lee cùng đại diện WB chúc mừng KTNN đã tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14, tin tưởng rằng với vai trò Chủ tịch KTNN Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp cho cộng đồng ASOSAI. Chuyên gia và đại diện WB khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực cho KTNN, đặc biệt là trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết cho đội ngũ công chức nòng cốt của KTNN; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức KTNN về mục tiêu, ý nghĩa và vai trò của KTNN khi là Chủ tịch ASOSAI, từ đó biến tầm nhìn thành hành động, cam kết nỗ lực thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Thanh Hà

Bình Luận