Thứ Sáu, 22/01/2021 - 10:16:40 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phiên họp toàn thể lần thứ hai Đại hội ASOSAI 14: Thông qua “Tuyên bố Hà Nội”

Thứ Bảy, 22/09/2018 15:10:00

(BKTO) - Sáng 22/9, tại Phiên họp toàn thể lần thứ hai Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc Choe Jaehyeong - Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018, các đại biểu đã thông qua “Tuyên bố Hà Nội” - một trong những sáng kiến của KTNN Việt Nam - SAI chủ nhà của Đại hội ASOSAI 14.


Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ hai, Đại hội ASOSAI 14 - Ảnh: Ban tổ chức
 
Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Tuyên bố Hà Nội sẽ là văn kiện chính thức quan trọng của Đại hội ASOSAI 14 nhằm truyền tải thông điệp quan trọng nhất của Đại hội và phản ánh những cam kết, hành động của các SAI thành viên trong việc đạt được những mục tiêu chiến lược của ASOSAI cũng như mục tiêu phát triển bền vững”.
 
Theo Chủ tịch ASOSAI, Dự thảo Tuyên bố Hà Nội đã được rà soát và sửa đổi qua 5 bước. KTNN Việt Nam bắt đầu quá trình tổng hợp ý kiến đóng góp từ đầu tháng 6/2018 và đã nhận được ý kiến thống nhất của SAI Malaysia - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018 và SAI Hàn Quốc - Tổng Thư ký ASOSAI tới Ban Điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018.


Ban Điều hành Phiên họp toàn thể lần thứ hai -  Ảnh: TTXVN
 
Sau khi được sửa đổi theo ý kiến của Ban Điều hành, Dự thảo đã được đưa lên website của ASOSAI để trưng cầu ý kiến của tất cả 46 thành viên ASOSAI. Sau đó, KTNN Việt Nam đã liên tục rà soát và điều chỉnh Dự thảo để đảm bảo văn kiện này có thể phản ánh được mối quan tâm chung của tất cả các thành viên.

Chủ tịch ASOSAI bày tỏ: “Tôi vui mừng khi biết rằng văn kiện đã nhận được những phản hồi tích cực và sự ủng hộ từ các thành viên. Tại cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI 52 ngày 18/9 vừa qua, Ban Điều hành đã tổng hợp ý kiến và thống nhất nội dung Dự thảo Tuyên bố Hà Nội. Sau đó, Dự thảo đã được đăng tải trên trang website của ASOSAI để thông báo tới toàn thể các thành viên ASOSAI”.

Tại Phiên họp, Phó Tổng KTNN Việt Nam Đoàn Xuân Tiên - đại diện cho KTNN Việt Nam đã trình bày toàn văn Dự thảo Tuyên bố Hà Nội. Sau đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua “Tuyên bố Hà Nội”.
 
Tuyên bố Hà Nội khẳng định: Đại hội ASOSAI 14 và Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 mang đến cơ hội đúng lúc để các đại biểu trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến kiểm toán công, đặc biệt là kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Đại hội ASOSAI 14 là bước quan trọng để hiện thực hóa các quan điểm của Cơ quan Kiểm toán tối cao các nước trong khu vực châu Á về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công, trong đó ASOSAI đóng một vai trò chủ đạo, nhằm thảo luận các cách thức triển khai những ý tưởng này thông qua nỗ lực hành động chung.
 
Tuyên bố Hà Nội cũng khẳng định sự quan tâm, những nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI đối với công cuộc theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu trên cơ sở kết quả thảo luận về chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Đoàn Xuân Tiên - đại diện KTNN Việt Nam thông qua Tuyên bố Hà Nội tại Đại hội ASOSAI 14 -  Ảnh: Ban tổ chức

Theo Tuyên bố Hà Nội, ASOSAI sẽ tiếp tục triển khai sứ mệnh của ASOSAI trong việc thúc đẩy chia sẻ kiến thức và phát triển năng lực của các SAI thành viên, trong đó chú trọng phát triển kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững của các quốc gia và của khu vực; tiếp tục hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác ASOSAI, nhằm phát huy mọi tiềm năng của các SAI thành viên và đưa tổ chức ASOSAI như là một tổ chức khu vực hình mẫu lên một tầm cao mới.

Nhận thức rõ những thách thức quan trọng mà các SAI thành viên đang đối mặt, Tuyên bố Hà Nội khẳng định, ASOSAI sẽ cùng hợp tác và thực hiện những hành động trên cơ sở đề xuất thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức trong cộng đồng ASOSAI, song song với hoạt động phát triển năng lực của các SAI thành viên trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững, trong đó, quyết tâm tiếp tục thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và tăng cường năng lực toàn diện.

Cùng với đó, Tuyên bố Hà Nội đề xuất thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu. Trên cơ sở nhận thức về những cơ hội mới và những thách thức đang nổi lên trong quá trình toàn cầu hóa và biến đổi của khí hậu, ASOSAI tôn trọng những nguyên tắc chung trong việc INTOSAI có thể đóng góp vào chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp quốc đến năm 2030 về vấn đề phát triển bền vững. Chủ đề Hội nghị “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đã giúp cho các SAI thành viên có cái nhìn sâu sắc về vấn đề mang tính thời sự và tìm ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện kiểm toán đạt được thành công các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại từng quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới.

VIẾT CHUNG

Bình Luận