Thứ Hai, 12/4/2021 - 14:20:47 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phát huy giá trị cốt lõi "Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng", tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước

Thứ Ba, 23/02/2021 15:05:00

(BKTO) - (Lược ghi bài phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại Hội nghị Triển khai công tác năm 2021 của KTNN)


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh tư liệu

…Năm 2020, tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đến tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó có hoạt động của KTNN. Trước tác động của đại dịch Covid-19, KTNN đã nhanh chóng, chủ động, bám sát diễn biến tình hình để triển khai nhiệm vụ công tác. Ngay từ đầu năm, Ngành đã xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện khoa học, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, KTNN đã đạt được những kết quả rất tích cực trong năm 2020, cũng như cả nhiệm kỳ 2016-2020. 
Tôi nhấn mạnh một số kết quả nổi bật KTNN đã đạt được trong năm qua như sau:

Thứ nhất, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, KTNN đã chủ động điều chỉnh kế hoạch các cuộc kiểm toán, xây dựng phương án và tổ chức kiểm toán khoa học, phù hợp với diễn biến của đại dịch. Kết thúc năm 2020, KTNN đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch kiểm toán đề ra và các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 

Trong năm 2020, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 60.000 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo pháp luật. Đặc biệt, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 119 văn bản pháp luật; cung cấp 131 báo cáo kiểm toán, tài liệu có liên quan cho cơ quan của Quốc hội, các cơ quan Đảng, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát. 
 

KTNN không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán và đẩy nhanh tiến độ kiểm toán. Ảnh tư liệu

Thứ hai, công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của KTNN đạt được kết quả tích cực, bảo đảm cho hoạt động kiểm toán đạt hiệu lực, hiệu quả cao và tiệm cận với thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, như: quy định về kiểm toán phòng, chống tham nhũng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính; quy định về khiếu nại, khởi kiện; các quy trình kiểm toán; xây dựng tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng kiểm toán... Đặc biệt, trong năm 2020, KTNN đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030). Đây là căn cứ quan trọng giúp KTNN có cơ sở từng bước nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và Luật KTNN. 

 
Đất nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Tình hình trong nước và thế giới thay đổi nhanh chóng và diễn biến khó lường; khoa học công nghệ phát triển mạnh. Chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội, vận hội lớn nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, KTNN cần phát huy thành tích đã đạt được, chủ động, sáng tạo, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thứ ba, tổ chức, bộ máy, đội ngũ của KTNN liên tục được củng cố và hoàn thiện theo hướng bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước được hoàn thiện cả về số lượng, cơ cấu, trình độ, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong từng thời kỳ, tạo nền tảng cho sự phát triển của KTNN trong thời gian tới.

Thứ tư, hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN không ngừng được mở rộng, tăng cường về chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả; vai trò, vị thế của KTNN trong cộng đồng kiểm toán tối cao khu vực và thế giới ngày càng được khẳng định và nâng cao. KTNN đã và đang thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) để đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2018-2021 của ASOSAI. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc KTNN tham gia, chủ trì cuộc kiểm toán môi trường lưu vực sông Mê Công. Đây là một bước đổi mới cho hoạt động hợp tác quốc tế của KTNN Việt Nam.
 

KTNN là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ảnh tư liệu

Thứ năm, công tác xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào hoạt động kiểm toán. Công tác nghiên cứu khoa học luôn gắn kết với hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán. Đặc biệt, KTNN đã đưa vào sử dụng Phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành trên thiết bị di động, giúp cho cán bộ, lãnh đạo các cấp của KTNN xử lý văn bản, tra cứu thông tin, theo dõi hoạt động kiểm toán nhanh chóng và chính xác... hướng tới văn phòng không giấy tờ, thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi số trong tương lai.  

Tóm lại, trong năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn song KTNN đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tích cực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của KTNN trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tạo niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả công tác đã đạt được của KTNN trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2020.

 
Trong năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn song KTNN đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tích cực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của KTNN trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tạo niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.
Đất nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Tình hình trong nước và thế giới thay đổi nhanh chóng và diễn biến khó lường; khoa học công nghệ phát triển mạnh. Chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội, vận hội lớn nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, KTNN cần phát huy thành tích đã đạt được, chủ động, sáng tạo, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị KTNN cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, phải luôn quán triệt và thể chế hóa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ để KTNN luôn hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán nhằm cung cấp thông tin xác thực, thích hợp và kịp thời, phục vụ tốt nhất việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Hai là, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và thi hành tốt Luật KTNN sửa đổi, bổ sung để Chiến lược phát triển KTNN, các quy định của Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn; góp phần hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước có liên quan để đảm bảo hoạt động KTNN được thực hiện một cách hiệu quả. Chú trọng việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường quy mô kiểm toán, nhất là kiểm toán hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán và đẩy nhanh tiến độ kiểm toán nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý tài chính công, tài sản công. Tăng cường đôn đốc, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, nhất là việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm một cách kịp thời và nghiêm minh.
 

Ba là, KTNN phải luôn coi trọng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ trong sạch, vững mạnh, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh và có kiến thức, kỹ năng tương xứng với yêu cầu nghề nghiệp. 

Bốn là, hoàn thiện môi trường làm việc điện tử của KTNN theo hướng tích hợp và chia sẻ, tinh giản các quy trình hoạt động nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số để công khai minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật. 

Năm là, đảm bảo trên thực tế tính độc lập của KTNN và của từng kiểm toán viên nhà nước. Tổ chức và hoạt động của KTNN phải luôn được thực hiện và phát huy theo hướng Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng và luôn phải được quan tâm quản lý, kiểm soát chặt chẽ để không ngừng tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, KTNN phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp và các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sáu là, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 nhằm tiếp cận, bồi dưỡng cán bộ kiểm toán Việt Nam về nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới, nâng cao vị trí, hình ảnh của cơ quan KTNN nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Tôi ghi nhận và đồng tình cao với các đề xuất, giải pháp của KTNN và đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn với KTNN, tạo điều kiện thuận lợi để KTNN thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vị trí và vai trò của mình trong hệ thống chính trị.

Tôi tin tưởng rằng, với khí thế mới, niềm tin mới, trong năm 2021, KTNN sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp đón Xuân mới Tân Sửu 2021, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo KTNN cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
                           
* Tiêu đề do Báo Kiểm toán đặt.

Bình Luận