Thứ Năm, 9/4/2020 - 16:17:10 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phát động cuộc thi sáng tác viết về Đảng, về Ngành KTNN

Thứ Ba, 17/03/2020 14:45:00

(BKTO) - Đảng ủy KTNN vừa phát động Cuộc thi sáng tác viết về Đảng, về Ngành KTNN trong toàn Đảng bộ KTNN. Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 1063-KH/ĐU ngày 21/02/2020 của Đảng ủy KTNN về việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN, Đại hội XIII Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Đảng ủy KTNN yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia sáng tác văn, thơ và các bài viết về Đảng, về Ngành và hoạt động kiểm toán (mỗi đơn vị có ít nhất 02 tác phẩm) gửi về Ban tổ chức cuộc thi (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán).

Bài dự thi gửi về Ban tổ chức trước ngày 15/6/2020. Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra trước khi Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức.

Công văn nêu rõ: Việc tham gia viết bài, sáng tác tham gia cuộc thi sẽ là tiêu chí để tiến hành xếp loại và xét thi đua tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2020. Theo đó, Đảng ủy KTNN yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc việc phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi.
 
NGUYỄN LỘC

Bình Luận