Thứ Ba, 27/10/2020 - 8:25:00 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nỗ lực xây dựng bộ máy, tổ chức của Kiểm toán Nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả

Thứ Năm, 01/10/2020 14:05:00

(BKTO) - Xác định công tác tổ chức, cán bộ (TCCB) đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của KTNN, trong giai đoạn vừa qua, Vụ TCCB đã tích cực, sáng tạo và kịp thời tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiều đổi mới trong công tác này, góp phần xây dựng nguồn nhân lực từng bước đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.


Chi bộ Vụ TCCB chụp ảnh lưu niệm với Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Đại hội Chi bộ của Vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh tư liệu

Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương, công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và kiểm tra về công tác TCCB của KTNN; quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ của KTNN, trong 5 năm qua (2015-2020), tập thể lãnh đạo, công chức Vụ TCCB đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả công tác toàn diện trên mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Ngành. 

Một trong những kết quả nổi bật là Vụ đã tham mưu xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới; đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng đáp ứng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, công chức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Để thực hiện tốt công tác TCCB, công tác ban hành các văn bản hướng dẫn được Vụ tham mưu kịp thời và đầy đủ, đáng chú ý như: Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 của KTNN; Đề án tổ chức, biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của KTNN theo đúng tinh thần chỉ đạo của T.Ư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Bộ Chính trị; xây dựng Đề án Biên chế tối thiểu và cấp Phó tối đa của cơ quan KTNN trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Vụ TCCB cũng đã kịp thời tham mưu Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN; rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp; rà soát, bố trí các phòng thuộc KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực theo hướng chuyên môn hóa. 

Đặc biệt, Vụ đã phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ tổ chức thành công các kỳ thi nâng ngạch, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm ngạch Kiểm toán viên cao cấp và tương đương đối với 43 người, ngạch Kiểm toán viên chính và tương đương 360 người, ngạch Kiểm toán viên đối với 434 người. Theo Vụ trưởng Vụ TCCB Hà Thị Mỹ Dung, việc bổ nhiệm ngạch kịp thời cho công chức, viên chức đã đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

Công tác tuyển dụng, xét tuyển, tiếp nhận công chức; công tác quy hoạch giai đoạn và rà soát, bổ sung hằng năm đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch theo đúng các quy định. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành KTNN được Ban Bí thư quy hoạch chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước từ nguồn nhân sự tại chỗ. Công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức dần đi vào nền nếp, được thực hiện thường xuyên theo đúng chủ trương của T.Ư về công tác cán bộ đã góp phần từng bước điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Ngành; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín về công tác cán bộ trong từng đơn vị; tạo điều kiện tốt cho việc bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ lâu dài của KTNN. 

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, trong giai đoạn vừa qua, Vụ đã tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thiện đồng bộ hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; kết hợp trang bị kiến thức nghiệp vụ với việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức văn hoá nghề nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Kết quả, 5 năm qua, KTNN đã bồi dưỡng các ngạch Kiểm toán viên cho 4.518 lượt công chức, viên chức; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 20.276 lượt công chức, viên chức... 

Vụ trưởng Vụ TCCB Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, để thực hiện yêu cầu đổi mới mọi mặt của KTNN, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ rất quan trọng. Theo đó, Vụ đã kịp thời tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành định hướng nghiên cứu khoa học hằng năm, trung hạn và dài hạn; tham gia xét duyệt các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở. Trong 5 năm qua, KTNN đã tổ chức nghiệm thu 54 đề tài khoa học cấp Bộ và 127 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài ngày càng thiết thực và được ứng dụng vào đổi mới hoạt động của Ngành, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán. 

Là đơn vị đảm nhiệm chức năng tham mưu về công tác TCCB, đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, Vụ TCCB cũng chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để công chức tham gia học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học. Hằng năm, tập thể lãnh đạo Vụ và công đoàn luôn quan tâm đến đời sống, tinh thần; động viên, khen thưởng, biểu dương kịp thời cán bộ, đảng viên lập thành tích xuất sắc... Qua đó đã tạo được một tập thể năng động, đoàn kết nhất trí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.
 
Với thành tích đạt được, trong 5 năm liền, Chi bộ Vụ TCCB được đánh giá là chi bộ “Trong sạch vững mạnh”, “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; tập thể Vụ đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đặc biệt, năm 2019, Vụ TCCB được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Phòng Nhân sự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cá nhân Vụ TCCB được tặng danh hiệu” Chiến sĩ thi đua Ngành”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước... do lập thành tích xuất sắc trong công tác.
 
PHỐ HIẾN

Bình Luận