Thứ Ba, 4/8/2020 - 6:37:24 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nhiều thành quả đáng ghi nhận trong thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI

Thứ Sáu, 19/07/2019 10:20:00

(BKTO)- Sau thành công của Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) tại Hà Nội, KTNN Việt Nam bắt đầu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018- 2021. Đây là nhiệm vụ chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của KTNN Việt Nam trong những năm tới nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của KTNN Việt Nam trong nước và quốc tế. Bám sát nội dung Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021, trong 6 tháng đầu năm 2019, KTNN đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện tốt vai trò dẫn dắt ASOSAI

Trong 6 tháng đầu năm 2019, KTNN đã bám sát nội dung Kế hoạch hành động thực hiện có hiệu quả nhiều công việc như: tăng cường năng lực thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021; Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021; Thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và nâng tầm ảnh hưởng của KTNN trong các diễn đàn khu vực và thế giới; Chủ động phối hợp với Ban Thư ký và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI thực hiện Kế hoạch chiến lược (KHCL) ASOSAI 2016- 2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.
 

Đoàn đại biểu cấp cao của KTNN do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dẫn đầu tham dự Đại hội CAROSAI lần thứ 11 tại Gayana, chụp ảnh lưu niệm với Ban điều hành CAROSAI- Ảnh: Quang Hiệu


Cụ thể, để thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tổ chức ASOSAI trong việc thực hiện thành công các mục tiêu của KHCL ASOSAI và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội, KTNN xác định nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là cần tập trung vào công tác đào tạo, tăng cường năng lực. Theo đó, KTNN đã thành lập Tổ Thư ký giúp việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021; tổ chức đào tạo về công tác đối ngoại, thư ký Chủ tịch và lập kế hoạch chiến lược ASOSAI cho Nhóm công chức nòng cốt của KTNN do chuyên gia ASOSAI giảng dạy; thành lập Nhóm công tác của KTNN tham gia Đề án nghiên cứu lần thứ 12 của ASOSAI về chủ đề “Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững”. Đồng thời, tham gia Đề án nghiên cứu của ASOSAI WGEA về chủ đề “Ứng dụng dữ liệu lớn trong kiểm toán môi trường”; rà soát, kiện toàn nhân sự Nhóm công chức nguồn và ban hành Khung tăng cường năng lực cho Nhóm công chức nguồn phục vụ vai trò Chủ tịch ASOSAI và công tác đối ngoại của KTNN.

Bên cạnh đó, KTNN cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 như: chuẩn bị chu đáo công tác chủ trì điều hành của Tổng Kiểm toán Nhà nước- Chủ tịch ASOSAI tại Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54 tháng 7/2019 tại Kuwait; tham dự Hội nghị chung giữa ASOSAI và EUROSAI trên cương vị Chủ tịch ASOSAI vào tháng 3/2019 tại Israel về chủ đề “Những vấn đề mới nổi và những tình trạng báo động”, tiếp xúc song phương bên lề với KTNN Israel, nước chủ nhà và KTNN Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch EUROSAI. Đồng thời, KTNN cũng thực hiện chỉnh lý, thống kê, số hóa tài liệu về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14 để chia sẻ kinh nghiệm với SAI thành viên và phục vụ công tác hành chính, quản trị của ASOSAI; đăng cai Cuộc họp Nhóm đề án nghiên cứu 12 của ASOSAI năm 2020; tham gia vai trò chủ trì điều hành các phiên thảo luận tại Cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm làm việc của INTOSAI về kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng tháng 5/2019 tại Philippines.

Trong thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và nâng tầm ảnh hưởng của KTNN trong các diễn đàn khu vực và thế giới, KTNN Việt Nam đã chủ động vận động ứng cử thành viên Ban điều hành INTOSAI 2019- 2025. Đến nay, có 03 SAI thành viên thuộc Ban Điều hành ASOSAI gồm Thái Lan, Kuwait và Indonesia và 05 SAI thành viên ASOSAI gồm Arab Saudi, Pakistan, Mông Cổ, Mô-rit, Lào gửi thư chính thức ủng hộ KTNN Việt Nam. Việc bầu cử đại diện ASOSAI làm thành viên Ban điều hành INTOSAI 2019- 2025 sẽ diễn ra tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI 54 tháng 7/2019 tại Kuwait.

Bên cạnh đó, trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI, KTNN Việt Nam đã chủ động xây dựng Đề xuất việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội và phối hợp với Ban thư ký ASOSAI lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Điều hành. Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội do KTNN đề xuất được thảo luận tại Cuộc họp của Nhóm nòng cốt quản lý KHCL ASOSAI và báo cáo tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI 54; xây dựng Ý tưởng đề xuất kiểm toán hợp tác về kiểm toán môi trường giữa một số thành viên ASOSAI (thuộc các nước Đông Nam Á), trong đó KTNN chủ trì Cuộc kiểm toán dự kiến triển khai năm 2020; tham dự Đại hội CAROSAI lần thứ 11 từ ngày 23- 27/6/2019 tại Gayana về chủ đề “Tầm nhìn về hoạt động: các vấn đề liên quan và sự thành công”…

Thực hiện những sáng kiến phát triển ASOSAI giai đoạn mới

Bên cạnh các kết quả nêu trên, thời gian qua trong vai trò Chủ tịch ASOSAI, KTNN Việt Nam cũng đã chủ động phối hợp với các thành viên Ban điều hành ASOSAI thực hiện những sáng kiến phát triển ASOSAI giai đoạn mới. Cụ thể: KTNN đã thảo luận với Tổng Thư ký ASOSAI là KTNN Trung Quốc cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Chủ tịch và Tổng Thư ký ASOSAI nhằm giải quyết công việc của tổ chức một cách hiệu quả; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và cách thức thực hiện KHCL ASOSAI giai đoạn 2019-2021 gắn với thực hiện Tuyên bố Hà Nội; chuẩn bị thành công Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI 54; triển khai việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội. Ban Thư ký ASOSAI (KTNN Trung Quốc) đã ủng hộ đề xuất của KTNN Việt Nam về xây dựng cơ sở dữ liệu của ASOSAI và đã nâng cấp trang thông tin điện tử của ASOSAI.

Cùng với đó, KTNN đã trao đổi với KTNN Hàn Quốc- Nguyên Tổng Thư ký ASOSAI trong 03 nhiệm kỳ liên tục và Trưởng Nhóm nòng cốt quản lý KHCL ASOSAI để tìm kiếm giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của Nhóm nòng cốt nhằm thúc đẩy việc thực hiện KHCL ASOSAI trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có việc cải tổ cơ cấu tổ chức và chức năng của Nhóm nòng cốt. Đồng thời, KTNN Việt Nam và KTNN Nhật Bản- Ủy ban Phát triển năng lực ASOSAI đã chia sẻ những giải pháp đổi mới các chương trình, dự án phát triển năng lực ASOSAI theo hướng đảm bảo và hài hòa lợi ích tối đa của các SAI thành viên trong khu vực; tranh thủ ý kiến đóng góp của KTNN Nhật Bản đối với Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội.

Xác định công tác thông tin tuyên truyền có vị trí quan trọng trong việc thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI, KTNN đã sớm xây dựng và vận hành Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021” với vai trò là kênh thông tin chính thức đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Chủ tịch ASOSAI. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018- 2021 của KTNN.

Đồng thời, KTNN Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông trong nước đưa tin về các hoạt động của KTNN trong vai trò Chủ tịch ASOSAI và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; phối hợp với Ban thư ký ASOSAI đưa tin về các hoạt động của ASOSAI trên website của một số Tổ chức khu vực thuộc INTOSAI.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, KTNN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 như: Chủ trì điều hành thành công Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI 54; tham dự Đại hội INTOSAI lần thứ 23 tháng 9/2019 tại Nga trên cương vị Chủ tịch ASOSAI và thành viên INTOSAI; tham dự Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 73 của INTOSAI (nếu SAI Việt Nam trúng cử thành viên BĐH INTOSAI 2019-2025); tham dự Đại hội OLACEFS lần thứ 29 tháng 10/2019 tại Elsalvador năm 2019 với tư cách là Chủ tịch ASOSAI. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội, đề xuất thực hiện kiểm toán hợp tác về kiểm toán môi trường cấp khu vực; tham gia tích cực vào các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI, INTOSAI mà KTNN làm thành viên; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021 của KTNN…

PHÙNG NGUYÊN

Bình Luận