Thứ Sáu, 27/11/2020 - 15:42:44 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nghiệm thu Đề tài “Giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước”

Thứ Sáu, 13/12/2019 08:29:16

(BKTO)- Chiều 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của KTNN” do ThS. Nguyễn Anh Vân và ThS. Ngô Thanh An đồng chủ nhiệm. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Ban Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu 


Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đã có nhiều tiến bộ. Với sự tăng nhanh và trình độ được nâng cao của đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân xây dựng, cộng với việc sử dụng vật liệu mới có chất lượng cao và học tập kinh nghiệm của các nước có nền công nghiệm xây dựng phát triển, chúng ta đã xây dựng được nhiều công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi chất lượng, góp phần vào hiệu quả tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những công trình đạt chất lượng, vẫn có không ít công trình chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Do vậy, việc đánh giá chất lượng công trình qua hoạt động kiểm toán của KTNN là rất cần thiết nhằm cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước những thông tin chính xác về thực trạng hệ thống pháp luật, quy trình kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng.

Trong 25 năm hoạt động, KTNN đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nội dung kiểm toán chất lượng công trình, qua đó kiến nghị cơ quan nhà nước, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công… chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, bất cập trong hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, thực tiễn kiểm toán cũng cho thấy một số bất cập. Cụ thể, quy trình kiểm toán dự án đầu tư vẫn chưa có quy định cụ thể về cách thức tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng kiểm toán trong một cuộc kiểm toán dự án đầu tư. Các nội dung kiểm toán đánh giá chất lượng công trình còn sơ sài, tiêu chí đánh giá chưa rõ ràng, đầy đủ. Do đó, thông qua kết quả nghiên cứu, Ban Đề tài muốn hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí đánh giá về chất lượng công trình nhằm phục vụ tốt hơn công tác kiểm toán dự án đầu tư.

Đề tài gồm 3 chương: Chương I - Nghiên cứu tổng quan về chất lượng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng; Chương II - Chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong vấn đề kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình; Chương III - Định hướng và giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Mục tiêu của Đề tài nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chất lượng công trình, từ đó phát triển lý luận về việc tổ chức hoạt động kiểm toán. Đề tài cũng tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trên cơ sở thống kê kết quả kiểm toán các dự án của KTNN trong 5 năm gần đây, từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn và thuận lợi trong việc kiểm toán đánh giá chất lượng công trình; đề xuất các giải pháp và điều kiện để KTNN tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên kết luận buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp một số ý kiến cho Ban Đề tài như: cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp với tên và mục đích nghiên cứu của Đề tài; tập trung vào nội dung đánh giá chất lượng công trình; bổ sung các vấn đề thuộc lý luận chung về tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình làm cơ sở để đưa ra các giải pháp…

Kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban Đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng nhằm nâng cao chất lượng của Đề tài và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn kiểm toán. Trong đó, tập trung vào một số nội dung: nêu rõ thực trạng về kiểm toán các dự án đầu tư, đặc biệt là nội dung kiểm toán chất lượng công trình; chỉ ra nguyên nhân vì sao KTNN chỉ tập trung vào khâu kiểm toán tuân thủ và kiểm toán tài chính, trong khi kiểm toán chất lượng công trình không đạt hiệu quả cao; đối với giải pháp, cần tập trung vào các kiến nghị liên quan đến việc tổ chức một cuộc kiểm toán đánh giá chất lượng công trình xây dựng, cụ thể như: tiêu chí, mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận