Thứ Sáu, 14/8/2020 - 20:36:32 Đường dây nóng: 096 774 2199

Lãnh đạo KTNN gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Thứ Năm, 24/01/2019 09:10:00

(BKTO) - Ngày 23/01, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí thuộc khu vực phía Bắc nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì buổi gặp mặt.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi gặp mặt có các nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Đỗ Bình Dương, Nguyễn Hữu Vạn; các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh; các đồng chí nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã nghỉ hưu.

Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của KTNN. Theo đó, năm 2018, hoạt động kiểm toán của KTNN tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực và hiệu quả, thu được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán theo kế hoạch.

Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán và tiến độ đề ra, 100% các cuộc kiểm toán đều phát hành trước ngày 31/12/2018. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2018 là 89.600 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN là 44.466 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017. Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 115 văn bản pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành báo cáo tóm tắt kết quả công tác của KTNN năm 2018

KTNN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đến ngày 31/12/2018, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 66.415,5 tỷ đồng, đạt 73,1% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 25 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.

Năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết nghỉ hưu đối với 01 đồng chí lãnh đạo KTNN và bổ nhiệm mới 01 đồng chí lãnh đạo KTNN; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của Trung ương. 

Bên cạnh việc liên tục đào tạo, bồi dưỡng trong nước, KTNN còn chú trọng không ngừng mở rộng hợp tác và phối hợp tốt với các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới trong công tác tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức, kiểm toán viên nhằm nâng cao năng lực cho KTNN, đặc biệt là trong các lĩnh vực kiểm toán mới.
 

Toàn cảnh buổi gặp mặt cán bộ hưu trí của KTNN

Năm qua, việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiệu lực hoạt động kiểm toán đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, năm 2018 đánh dấu sự phát triển lớn mạnh và có ý nghĩa trọng đại đối với KTNN Việt Nam trong cộng đồng các Cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới, khi KTNN Việt Nam vinh dự được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại hội ASOSAI 14 diễn ra từ ngày 19- 22/9/2018 tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực kiểm toán công của ASOSAI. Đại hội đã đạt được thành công quan trọng về chuyên môn với các kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc thông qua “Tuyên bố Hà Nội” với mục đích truyền tải những thông điệp quan trọng nhất, cũng như những đề xuất giải pháp của các SAI thành viên hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược của ASOSAI và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, nghiên cứu và thông tin khoa học... cơ bản đảm bảo đúng định hướng, tiến độ và chất lượng đề ra.
 

Các cán bộ hưu trí, công chức, viên chức đã nghỉ hưu của KTNN tham dự buổi gặp mặt

Năm 2019, KTNN tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, kết quả kiểm toán để ngày càng khẳng định vị thế của cơ quan KTNN, xứng đáng với địa vị pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Năm 2019, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 190 cuộc kiểm toán, trên tinh thần bám sát chủ trương đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán thông qua việc giảm số lượng chủ đề, đơn vị, đầu mối được kiểm toán để tập trung nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã nghỉ hưu khẳng định, sẽ luôn quan tâm, dõi theo từng bước phát triển của KTNN và bày tỏ tin tưởng các thế hệ cán bộ, công chức đương nhiệm của Ngành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng thời cảm ơn lãnh đạo KTNN về sự quan tâm chu đáo đối với cán bộ hưu trí. Qua buổi gặp mặt, các cán bộ hưu trí có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và mong rằng truyền thống tốt đẹp này sẽ được tiếp tục phát huy trong tương lai.
 

Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định, năm 2018, KTNN đã nỗ lực, đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có được thành công đó, bên cạnh những cố gắng không ngừng của toàn Ngành, có sự động viên, ủng hộ, khích lệ của các cán bộ hưu trí, góp phần tích cực vào thành tích của KTNN.

Lãnh đạo KTNN luôn trân trọng và biết ơn đối với các thế hệ cán bộ KTNN qua các thời kỳ. Trong thời gian tới, KTNN rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ và quan tâm giúp đỡ của các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã nghỉ hưu để KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Nguyễn Lộc

Bình Luận