Chủ Nhật, 14/8/2022 - 3:30:17 Đường dây nóng: 096 774 2199

Làm rõ mục tiêu, lộ trình phát triển tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước

Thứ Tư, 05/05/2021 21:05:00

(BKTO) - Sáng 05/5, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Tiểu ban Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 về phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực (Tiểu ban) - đã chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Tiểu ban.

Quang cảnh cuộc họp


Tại cuộc họp, đại diện 2 Nhóm công tác của Tiểu ban (Nhóm Xây dựng kế hoạch về phát triển tổ chức bộ máy; Nhóm Xây dựng kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực) đã trình bày Dự thảo lần 2 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về 2 nội dung trên. Nội dung Dự thảo lần 2 được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên tại cuộc họp lần thứ nhất và được các thành viên Tiểu ban cơ bản tán thành. 

Đồng thời, các thành viên Tiểu ban đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về phát triển tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ kiểm toán được phê duyệt tại Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Cuộc họp thống nhất một số nội dung như: đổi tên Trung tâm Tin học thành Trung tâm Công nghệ thông tin và dữ liệu để đáp ứng yêu cầu hoạt động của KTNN trong bối cảnh công nghệ 4.0 trước năm 2025; bổ sung nội dung đào tạo kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán môi trường; phấn đấu đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng cho kiểm toán viên trong Ngành theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa yêu cầu các nhóm công tác tiếp tục hoàn thiện Dự thảo theo hướng làm rõ mục tiêu, đánh giá kết quả đạt được, những vấn đề cần giải quyết, lộ trình thực hiện… trước ngày 20/5/2021 để Tiểu ban xem xét, trình Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030./.

THÙY ANH

Bình Luận