Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:4:31 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN khu vực XIII: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán

Thứ Tư, 25/12/2019 22:25:00

(BKTO) - Chiều ngày 20/12, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, KTNN khu vực XIII đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hương Luyến - KTNN khu vực XIII

Báo cáo tại hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII Trần Minh Khương cho biết: Năm 2019, KTNN khu vực XIII đã thực hiện 08 cuộc kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao. Đơn vị đã hoàn thành 07/08 cuộc kiểm toán theo đúng tiến độ kế hoạch được duyệt và đã phát hành 04 báo cáo kiểm toán.

Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 của 07 cuộc kiểm toán đã kết thúc, KTNN khu vực XIII kiến nghị xử lý tài chính hơn 3,46 nghìn tỷ đồng. Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, các Đoàn kiểm toán đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công của các địa phương, đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm theo quy định và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính DN, góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công ngày càng minh bạch.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán, công tác đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán, trả lời văn bản kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán có nhiều tiến bộ và đạt kết quả tốt. Trong năm, KTNN khu vực XIII đã tổ chức 04 Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của 08 cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2018 và các kiến nghị tồn từ các năm trước. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính năm 2018 đã thực hiện trong năm 2019 là gần 306,1 tỷ đồng đạt tỷ lệ 74,1%. 

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác cũng được đơn vị thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần vào kết quả chung của đơn vị.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hương Luyến - KTNN khu vực XIII

Năm 2020, KTNN khu vực XIII được giao thực 05 cuộc kiểm toán. Để triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt kế hoạch công tác năm 2020, KTNN khu vực XIII đã đề ra 09 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao. Trong đó tập trung vào một số giải pháp, như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lòng yêu nghề, bản lĩnh chính trị cho công chức, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, công chức và đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn và xây dựng uy tín, hình ảnh, vị thế của KTNN; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự, lãnh đạo KTNN và của Kiểm toán trưởng...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa biểu dương thành tích của KTNN khu vực XIII đạt được trong năm 2019 và yêu cầu KTNN khu vực XIII tiếp tục đổi mới, tập trung nghiên cứu, học tập, tự đào tạo, bồi dưỡng trong nội dung và phương pháp kiểm toán; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin vào số hóa dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, trả lời kiến nghị kiểm toán.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII Trần Minh Khương cam kết tập thể cán bộ, công chức, Kiểm toán viên và người lao động KTNN khu vực XIII sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất và khắc phục những khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN LỘC

Bình Luận