Thứ Hai, 19/10/2020 - 22:32:23 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN khu vực IV: Xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Kiểm toán Nhà nước

Thứ Hai, 21/09/2020 08:15:00

(BKTO) - Sau 25 năm hình thành và phát triển, KTNN khu vực IV đã đạt được nhiều kết quả trong công tác kiểm toán. Những thành tích xuất sắc của đơn vị đã góp phần quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh của Ngành.


Các kiểm toán viên KTNN khu vực IV tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Như Ý

Những cuộc kiểm toán làm nên thương hiệu

Xác định kiểm toán là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong những năm qua, tập thể cán bộ, công chức và người lao động KTNN khu vực IV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Đặc biệt, những kết quả kiểm toán do đơn vị thực hiện đã mang lại giá trị cao, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Từ năm 2015 đến nay, KTNN khu vực IV đã thực hiện 80 cuộc kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đều được thực hiện đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán và trải rộng trên nhiều lĩnh vực, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của KTNN, qua đó góp phần làm minh bạch nền tài chính công, tài sản công. Trong đó, các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương đã chú trọng đánh giá công tác quản lý, điều hành NSNN về phân bổ và chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển; việc quản lý thu thuế của DN tại các cơ quan thuế; việc giao biên chế công chức, viên chức của các địa phương; các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các tổng công ty đã đánh giá được tình hình tài chính của đơn vị, công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, nhất là quản lý và sử dụng đất đai; các cuộc kiểm toán dự án đầu tư đã phát hiện nhiều bất cập, sai sót trong tổ chức thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án BOT, BT. 

Nổi bật nhất trong giai đoạn vừa qua là kết quả từ các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động đã tác động lớn đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện của địa phương. Đơn cử như cuộc kiểm toán chuyên đề Việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với NSNN của các DN đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP. HCM; cuộc kiểm toán Việc thực hiện giải pháp giảm sử dụng túi ni lông của TP. HCM theo đề án của Chính phủ; cuộc kiểm toán Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn TP. HCM; cuộc kiểm toán Hoạt động đầu tư xây dựng, việc thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao TP. HCM… Đây cũng chính là những cuộc kiểm toán góp phần làm nên thương hiệu của KTNN khu vực IV thời gian qua.  

Tổng hợp kết quả kiến nghị xử lý tài chính của 80 cuộc kiểm toán là 30.318 tỷ đồng. Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, hủy bỏ một số văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, đơn vị được kiểm toán đã cơ bản tổ chức thực hiện kiến nghị kiểm toán kịp thời, đầy đủ. Kết quả kiến nghị xử lý tài chính đã được các đơn vị thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay là 21.435 tỷ đồng, đạt tỷ lệ bình quân khoảng 75%. 

Thi đua khen thưởng là động lực phát triển

Để đạt được những thành tích nêu trên, bên cạnh công tác chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán, KTNN khu vực IV đã thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, nâng cao kết quả, hiệu quả công tác của đơn vị, trọng tâm là hoạt động kiểm toán. Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước được đơn vị phát động, tổ chức triển khai có hiệu quả cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đồng thời gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực phát triển của toàn đơn vị, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ các phong trào thi đua, chất lượng hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên. “Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị” - đại diện lãnh đạo KTNN khu vực IV cho biết. 

Từ thực tiễn phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị, lãnh đạo KTNN khu vực IV cho rằng, việc coi trọng và thực hiện nghiêm túc các phong trào, hoạt động thi đua là yếu tố thúc đẩy các phong trào thi đua đạt kết quả tốt. Những nơi nào cấp ủy Đảng và lãnh đạo quan tâm thì nơi đó phong trào thi đua phát triển và công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc và ngược lại. Bên cạnh đó, công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể, phải có phong trào, có mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện, có tiêu chí đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời. Đặc biệt, công tác khen thưởng cần phải được thực hiện một cách công khai, dân chủ, công bằng. 

Theo lãnh đạo KTNN khu vực IV, những bài học được rút ra từ thực tế vừa qua cũng chính là những định hướng giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua tại đơn vị trong thời gian tới. Theo đó, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức về công tác này. Song song đó, toàn đơn vị cần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác kiểm toán; tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào và tiến hành khen thưởng kịp thời, đảm bảo khen thưởng là đòn bẩy kích thích phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị.
 
KTNN khu vực IV liên tục đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015); Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2016); Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng Cờ thi đua và Bằng khen (các năm 2015, 2017, 2018). Nhiều tập thể cấp Phòng và cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, trong đó có 1 cá nhân được bình chọn là Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2017), 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
PHỐ HIẾN

Bình Luận