Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:35:33 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN chuyên ngành VI tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 23/12/2019 21:45:00

(BKTO) - Sáng 23/12, KTNN chuyên ngành VI đã tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

GS,TS. Hoàng Chí Bảo nói chuyện tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Nguyễn Anh Tuấn cùng toàn thể đảng viên, quần chúng của đơn vị đã dự Hội nghị.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, người đã có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh - nói chuyện tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành VI xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong kiểm toán viên, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh kiểm toán viên nhà nước “Công minh – Chính trực – Nghệ tinh – Tâm sáng”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bộ máy; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Hằng năm, Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành VI xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, đưa nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chủ động triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Hướng dẫn số 840-HD/ĐU của Đảng ủy KTNN về học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quý I/2019, Đảng ủy bộ phận đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị đã tự đăng ký và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Kết quả thực hiện cho thấy, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành cam kết đã đăng ký trong năm 2019. 

Tại Hội nghị, GS,TS. Hoàng Chí Bảo đã nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt nhấn mạnh những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của bản Di chúc do Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, đồng thời chia sẻ những câu chuyện bình dị, đời thường của Bác. Kết thúc bài nói chuyện, GS,TS. Hoàng Chí Bảo cho rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để lòng dặn lòng “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.
 

Các cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 của Đảng ủy bộ phận
KTNN chuyên ngành VI

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành VI đã xây dựng chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, gắn tư tưởng của Bác vào mọi hoạt động của đơn vị và cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên. Với cách tiếp cận như vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị đã thành công nhất định. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong rằng, qua buổi nói chuyện này, mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị sẽ nâng cao nhận thức để biến tư tưởng của Bác thành hành động trong công việc và trong cuộc sống. Năm 2020, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực hơn, chất lượng hơn.

Tin và ảnh: THÙY ANH

Bình Luận