Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:35:10 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN chuyên ngành Ia: tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt trên 96%

Thứ Ba, 24/12/2019 14:45:00

(BKTO) - Chiều 23/12, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ia đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2019. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên và người lao động của KTNN chuyên ngành Ia.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Trương Hải Yến cho biết, năm 2019, KTNN chuyên ngành Ia được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện 12 cuộc kiểm toán, tập trung vào khối quân, binh chủng, bệnh viện, nhà trường, các dự án đầu tư, DN trực thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị có khoảng cách thời gian 3 năm chưa được kiểm toán; trong đó, khối quân, binh chủng sử dụng nhiều ngân sách bảo đảm xăng dầu, hiện vật, quá trình quản lý, phân cấp còn nhiều bất cập dễ xảy ra sai sót.

Đến ngày 13/12, đơn vị đã kết thúc kiểm toán và cho phát hành 12/12 báo cáo kiểm toán, trong đó, hầu hết các báo cáo được phát hành đúng thời hạn quy định của Luật KTNN. Tổng hợp kết quả từ 12 cuộc kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ia đã kiến nghị xử lý tài chính 687,2 tỷ đồng, trong đó, tăng thu NSNN 55,3 tỷ đồng, giảm chi NSNN gần 632 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 4.465,2 tỷ đồng. Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, đơn vị còn kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính công, tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Năm qua, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán được đơn vị quan tâm đổi mới, mở rộng cả về phạm vi và đối tượng khảo sát, lựa chọn đầu mối kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán, đi sâu vào các lĩnh vực được Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo tổ chức kiểm toán và cụ thể hóa thành mục tiêu kiểm toán của từng cuộc kiểm toán. Trong đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo vận dụng Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập và các trường đại học công lập để lập kế hoạch kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán đối với 2 cuộc kiểm toán (3 bệnh viện và 7 học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng).

Trong năm 2019, lần đầu tiên đơn vị áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư theo hướng dẫn của Ngành vào 1 cuộc kiểm toán và đã đạt kết quả tốt. Công tác lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát được đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Ngành. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2020, đơn vị đã thực hiện cắt giảm 25% (3/12) đầu mối kiểm toán so với năm 2019 nhằm tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán.

Bám sát kế hoạch kiểm toán, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm toán đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; nêu cao vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán và từng thành viên đoàn kiểm toán trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngành, kịp thời xử lý những hạn chế, vướng mắc phát sinh trong hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán được KTNN chuyên ngành Ia đặc biệt quan tâm. Tất cả các dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phát hành đều được Thủ trưởng đơn vị trực tiếp kiểm tra, soát xét, chỉnh sửa và biên tập. Do đó, thời gian phát hành báo cáo kiểm toán đã được rút ngắn, chỉ từ 2-3 ngày sau khi gửi dự thảo báo cáo cho các vụ tham mưu. 

Về tổ chức kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đến ngày 29/8, KTNN chuyên ngành Ia đã hoàn thành công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với 14/14 đầu mối, đơn vị đã được tổ chức kiểm toán trong năm 2018. Tổng hợp kết quả kiểm tra cho thấy, các kiến nghị về xử lý tài chính, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính công, tài sản công đảm bảo tính nghiêm minh, đạt được sự đồng thuận của các đơn vị được kiểm toán. Số kiến nghị đã thực hiện đạt 96,52% tổng số kiến nghị của KTNN.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, bà Trương Hải Yến cho biết, đơn vị xác định rõ phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm là bám sát mục tiêu chung của Ngành, tập trung chỉ đạo toàn thể công chức, kiểm toán viên và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 trên tất cả các mặt hoạt động. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện kiểm toán đối với 9 cuộc kiểm toán được giao, tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với 12 cuộc kiểm toán do đơn vị chủ trì trong năm 2019.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ghi nhận, biểu dương những thành quả mà KTNN chuyên ngành Ia đã đạt được trong năm 2019 và thể hiện sự đồng tình cao với Dự thảo Báo cáo của đơn vị cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, năm qua, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trên cả 3 mặt hoạt động: nội bộ đoàn kết; tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, bài bản; kết quả kiểm toán tốt; đồng thời đề nghị đơn vị cần tiếp tục nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, đánh giá, rút kinh nghiệm để thống nhất về nhận thức và hành động; có thái độ nghề nghiệp vững chắc, không có tư tưởng chọn đoàn, chọn tổ kiểm toán; đồng thời, nâng cao trình độ ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với phương hướng và kế hoạch công tác năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc lưu ý, đơn vị phải thực hiện đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán ngay trong khâu lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán đúng quy trình, chặt chẽ, đảm bảo quy định của Luật KTNN; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán; cũng như tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài Ngành.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chia sẻ với Hội nghị về những thành tích, dấu ấn mà toàn Ngành đã đạt được trong năm 2019 vừa qua và mong rằng, qua buổi tổng kết này, đơn vị sẽ đúc rút kinh nghiệm, khắc phục được những hạn chế, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng phát biểu
tại Hội nghị

Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị. Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia khẳng định, đơn vị sẽ nghiêm túc tiếp thu tất cả mọi ý kiến, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kiểm toán năm 2020 đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

Tin và ảnh: XUÂN HỒNG

Bình Luận