Thứ Sáu, 4/12/2020 - 9:29:40 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng công trình cho khối kinh tế

Thứ Hai, 12/10/2020 21:45:00

(BKTO) - Vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1396/QÐ-KTNN ban hành Chương trình chi tiết bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây dựng công trình cho khối kinh tế.

Chương trình này được thiết kế dành cho kiểm toán viên tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành kinh tế và các đối tượng khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về đầu tư xây dựng công trình. Chương trình nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về đầu tư xây dựng công trình và một số kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán để vận dụng, hỗ trợ việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
 

KTNN luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: TL


Cụ thể, chương trình bồi dưỡng được chia thành 3 MODUL chính, bao gồm: Kiến thức về đọc bản vẽ kỹ thuật, Kiến thức về dự toán công trình và Kiến thức về Quản lý chất lượng xây dựng công trình. Tổng thời lượng là 144 tiết, trong đó bồi dưỡng tập trung trên lớp là 120 tiết và tự ôn tập, kiểm tra là 24 tiết.

Theo Chương trình chi tiết, MODUL I gồm 4 chuyên đề: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Khái quát chung về bản vẽ kỹ thuật; Quản lý khảo sát công trình và Kỹ năng đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng. Với MODUL II, học viên sẽ được bồi dưỡng 3 chuyên đề: Quản lý thi công và tổ chức xây dựng công trình; Tổng quan về dự toán xây dựng và Thực hiện kiểm toán dự toán công trình.

Đặc biệt, ở MODUL III, ngoài việc bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng xây dựng công trình, quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, các học viên còn được bồi dưỡng chuyên sâu về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam những sai sót thường gặp trong quản lý chất lượng đối với các hoạt động trong xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình nông nghiệp và thủy lợi, xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, sau khi giảng viên giảng dạy và nêu vấn đề, các học viên sẽ thảo luận, trao đổi tại lớp học, đồng thời tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm và thực hành. Phương pháp bồi dưỡng kết hợp này sẽ giúp các học viên nắm rõ hơn các kiến thức được giảng dạy trong cả quá trình. Kết thúc mỗi MODUL, Chương trình sẽ có buổi ôn tập và kiểm tra đánh giá chất lượng học viên./.

KHÁNH LINH

Bình Luận