Thứ Ba, 27/10/2020 - 6:57:15 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI: Sáng tạo trong thi đua, học tập và làm theo gương Bác

Thứ Năm, 01/10/2020 14:45:00

(BKTO) - Những năm qua, KTNN chuyên ngành VI đã năng động, sáng tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đơn vị, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Học Bác và làm theo Bác đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, kiểm toán viên (KTV), người lao động của đơn vị nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.


Tập thể KTNN chuyên ngành VI luôn đoàn kết nhất trí, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức kỷ luật để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh tư liệu

Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của DNNN

KTNN chuyên ngành VI là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (DNNN) do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Nhận thức rõ những yêu cầu đó, tập thể đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, KTV của đơn vị luôn đoàn kết nhất trí, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức kỷ luật để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2015-2019, KTNN chuyên ngành VI đã thực hiện 60 cuộc kiểm toán (trong đó, 5 đoàn kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng Bằng khen “Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng”), tổng số kiến nghị xử lý tài chính qua kiểm toán là 45.239 tỷ đồng (trong đó, số kiến nghị tăng thu NSNN là 21.182 tỷ đồng, kiến nghị tăng vốn nhà nước khi cổ phần hóa 12.227 tỷ đồng).

Qua kiểm toán, KTNN chuyên ngành VI đã đưa ra các kiến nghị giúp DN phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, đơn vị đã đề xuất 39 kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung văn bản; 113 kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách; chuyển 3 bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI cho biết, để đạt được được kết quả trên, đơn vị luôn chú trọng đổi mới hoạt động kiểm toán ngay từ khâu phân tích thông tin. Trước khi xây dựng kế hoạch kiểm toán, KTNN chuyên ngành VI đã tổ chức thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu và nghiên cứu thông tin về các đơn vị được kiểm toán, đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu và các nội dung trọng tâm của cuộc kiểm toán. Sau đó, tổ chức, sắp xếp bố trí nhân sự các đoàn kiểm toán phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, KTV nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu của cuộc kiểm toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, KTNN chuyên ngành VI cũng chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, tích cực tổ chức các chương trình đào tạo trong nội bộ theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Hằng năm, đơn vị thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm của từng cuộc kiểm toán để tổ chức tập huấn trong toàn đơn vị. Hình thức đào tạo cũng được đơn vị áp dụng bằng phương pháp làm việc theo nhóm, giúp các cá nhân bổ sung kiến thức cho nhau, từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của KTV.  

Trong công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN chuyên ngành VI đã thành lập Tổ rà soát tình hình thực hiện kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán do 1 Phó Kiểm toán trưởng phụ trách, không chỉ rà soát tình hình thực hiện kiến nghị của năm trước liền kề mà kể cả những năm trước. Đến định kỳ nhất định, nếu đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện kiến nghị thì KTNN chuyên ngành VI sẽ có văn bản đôn đốc thực hiện. Với cách làm này, các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN chuyên ngành VI. Kết quả kiến nghị xử lý tài chính đã được các đơn vị thực hiện trong giai đoạn 2015-2019 là 39.613 tỷ đồng, đến tháng 6/2020, tỷ lệ thực hiện kiến nghị nộp NSNN đạt 97,56%, cao hơn tỷ lệ thực hiện của toàn Ngành.

Học Bác từ những điều giản dị

Cùng với việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, KTNN chuyên ngành VI luôn chú trọng việc phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, KTV qua các phong trào thi đua. Theo lãnh đạo đơn vị, từ việc hưởng ứng phát động các phong trào thi đua của KTNN, của KTNN chuyên ngành VI, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, ý thức cao trong xây dựng cơ quan, đơn vị; tạo không khí thi đua sôi nổi để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với phong trào thi đua yêu nước đã được KTNN chuyên ngành VI triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo đơn vị cho biết, trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Đảng ủy KTNN về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN, Đảng ủy đơn vị đã xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá việc học tập phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị. “Việc học tập được tiến hành một cách thiết thực, biến tư tưởng, quan niệm, lối sống của Bác vào trong hoạt động của đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, từ nhiệm vụ chính trị, đạo đức lối sống khi ở cơ quan cũng như khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hay kể cả trong đời sống cộng đồng tại nơi cư trú... Từ đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để vận dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống” - đại diện KTNN chuyên ngành VI chia sẻ. 

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, công chức của đơn vị phải đăng ký chất lượng từng việc làm theo từng tiêu chí cụ thể. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, căn cứ Bản đăng ký của đảng viên, công chức, các chi bộ trực thuộc và các chi bộ sinh hoạt tạm thời tại các đoàn kiểm toán, KTNN chuyên ngành VI đã tổ chức đánh giá và xếp loại kết quả học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên, công chức. Năm 2019, đơn vị đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu. Năm 2020, đơn vị sẽ hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại theo hướng ngắn gọn, sát thực hơn nữa. 

Học Bác và làm theo Bác, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, KTV và người lao động của KTNN chuyên ngành VI cũng luôn được đề cao. Theo đó, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt và tích cực triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức kỷ luật, giữ gìn đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; hướng đến mục tiêu cao nhất là giữ gìn uy tín, hình ảnh của ngành KTNN. Đơn cử như, trước khi triển khai cuộc kiểm toán, đơn vị sẽ có văn bản gửi đến các đơn vị được kiểm toán đề nghị phối hợp theo dõi, giám sát đối với các hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và KTV. Sau khi kết thúc kiểm toán, đơn vị được kiểm toán sẽ nhận xét, đánh giá bằng văn bản về các nội dung mà đơn vị kiểm toán yêu cầu. Với cách làm đó, từ năm 2015 đến nay, KTNN chuyên ngành VI không phát hiện các trường hợp vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước trong ứng xử với đơn vị được kiểm toán. 

Lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI chia sẻ, những bài học được rút ra trong giai đoạn vừa qua cũng chính là những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ, lãnh đạo KTNN đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị; chú trọng việc rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của KTV. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu.
 
Với những thành tích đạt được, KTNN chuyên ngành VI và nhiều cá nhân trong đơn vị đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý. Tập thể đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2017; 5 năm liên tiếp được tặng Cờ thi đua của KTNN… Nhiều cá nhân vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
LÊ HÒA - NGUYỄN HỒNG

Bình Luận