Thứ Sáu, 22/01/2021 - 10:30:42 Đường dây nóng: 096 774 2199

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017

Thứ Tư, 06/12/2017 11:15:00

(BKTO) - Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2018, ngày 05/12/2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ban hành Công điện số 1594/CĐ-KTNN về việc khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017.


Các đơn vị kiểm toán cần khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017. Ảnh: THANH TÙNG

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm với thời hạn cụ thể như sau:

Trong tháng 12/2017, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán năm 2017 phải cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, kết luận tại đơn vị được kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán. Riêng các cuộc kiểm toán bổ sung cuối năm 2017, thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán trước ngày 31/01/2018 (15/12/2017 Âm lịch). 

Cũng trong tháng 12/2017, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thành dứt điểm các công việc: Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017; Tổng kết công tác thi đua và bình xét khen thưởng năm 2017; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018; Hội nghị cán bộ, công chức; Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ KTNN…

Các đơn vị trong toàn ngành cần sớm đề xuất các tổ chức, cá nhân được khen thưởng về Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Văn phòng KTNN để tổng hợp, thẩm định và sẽ tổ chức trao thưởng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của KTNN.

Văn phòng KTNN cần quyết liệt đôn đốc các đơn vị có liên quan nhanh chóng hoàn thiện công trình trụ sở mới KTNN trước ngày 31/12/2017; Tổ chức lập phương án để các đơn vị hoàn thành việc chuyển về trụ sở mới trước ngày 10/01/2018; Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 tại trụ sở mới KTNN dự kiến vào ngày 15/01/2018.
 
NGUYỄN LY

Bình Luận