Thứ Hai, 21/9/2020 - 16:13:45 Đường dây nóng: 096 774 2199
 

Quang cảnh lớp học - Ảnh: Lê Hòa

Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 02 - 09/7 với thời lượng 40 tiết gồm 3 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại các DN; Chuyên đề 2 - Tìm hiểu về các quy định và phương pháp lập báo cáo tài chính trong DN và những vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính DN; Chuyên đề 3 - Kỹ năng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động DN.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia lớp học là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực DN có từ 4 - 8 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực DN cấp độ Nâng cao.

Để lớp tập huấn đạt được hiệu quả cao, đúng với yêu cầu, mục đích đề ra, Ban Tổ chức đề nghị các giảng viên dành thời gian, tâm huyết, kiến thức của mình để truyền tải những nội dung cốt lõi nhất liên quan đến kỹ năng kiểm toán DN giúp học viên vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn hoạt động kiểm toán; các học viên tham dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận để trau dồi thêm kiến thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc học tập và kết quả kiểm tra cuối khóa. Đồng thời, công tác quản lý lớp cần được thực hiện tốt, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin, nhu cầu của các học viên nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lớp phù hợp với thực tiễn.

LÊ HÒA

Bình Luận