Thứ Ba, 4/8/2020 - 4:19:5 Đường dây nóng: 096 774 2199

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Thứ Hai, 02/12/2019 17:15:00

(BKTO) - Sáng 02/12, tại Hà Nội, KTNN đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho hơn 50 cán bộ, kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.

Toàn cảnh lớp học - Ảnh:N.Ly

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Anh Phương – Trưởng khoa Quản lý Đào tạo, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho biết: Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng cho các học viên nắm được đường lối quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ, đảng viên để vận dụng, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ chức trách được giao.

Đại diện Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế lớp học, tập trung nghiên cứu, nắm được những nội dung cơ bản, vận dụng những kiến thức được học vào thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của đơn vị theo phạm vi, chức trách được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao.

Theo Trung tá Phùng Mạnh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy, tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực, trong nước hiện nay hết sức phức tạp, do vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình đối với sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Trung tá Phùng Mạnh Tuấn đề nghị các học viên sắp xếp thời gian, công việc để tham gia học tập, đảm bảo đúng quy định của lớp học; giảng viên cung cấp nhiều thông tin thực tiễn về tình hình quốc phòng an ninh trên thế giới, khu vực, trong nước, đặc biệt là tình hình biển đảo, biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hiện nay; ban tổ chức lớp học theo dõi chặt chẽ học viên tham gia học tập, hàng ngày báo cáo về Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận Cầu giấy và Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 02 đến 05/12, với 07 chuyên đề: Phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo bệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Biên giới quốc gia và Pháp lệnh Dự bị động viên.

THÙY LÊ

Bình Luận