Chủ Nhật, 16/8/2020 - 01:57:25 Đường dây nóng: 096 774 2199

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp

Thứ Hai, 22/10/2018 15:15:00

(BKTO) - Sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp cho 27 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đến dự.

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhiệm vụ xây dựng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu khai mạc lớp học

Việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp được tổ chức hướng đến mục tiêu: Đào tạo những chuyên gia và công chức lãnh đạo, quản lý có trình độ cao về nghiệp vụ chuyên môn; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán của các đơn vị kiểm toán và các cuộc kiểm toán phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực; có năng lực xây dựng và quản trị chiến lược phát triển Ngành, cũng như của đơn vị kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn, nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, bố trí thời gian, công việc hợp lý và tuân thủ nghiêm các quy định của Ngành về học tập. Đồng thời, chủ động nghiên cứu tài liệu  và tích cực tham gia trao đổi cùng giảng viên trong suốt quá trình diễn ra lớp học. Giảng viên lớp bồi dưỡng cần tập trung gợi mở các vấn đề, chú ý cập nhật kiến thức và dành nhiều thời gian trên lớp để trao đổi với học viên các tình huống thực tiễn trong công tác quản lý cũng như trong công tác chuyên môn.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tin tưởng, kết thúc khóa học tất cả các học viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của các đồng chí trong hiện tại và tương lai.
 

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian từ ngày 22/10- 16/11/2018, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu 13 chuyên đề, với 4 học phần theo Chương trình Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, gồm:  Học phần I- Cơ sở pháp lý và nghề nghiệp về tổ chức và hoạt động kiểm toán nhà nước, gồm 3 chuyên đề: Địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao; Tổ chức và hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao; Hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương pháp kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao.

Học phần II - Phân tích chính sách kinh tế phục vụ cho công tác kiểm toán của KTNN, gồm 2 chuyên đề: Phân tích tình hình và chính sách kinh tế vĩ mô phục vụ cho công tác kiểm toán; Phân tích và đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN. Học phần III - Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KTNN, gồm 4 chuyên đề: Xu hướng phát triển các cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới; Xây dựng và quản trị chiến lược phát triển Ngành; Chiến lược phát triển KTNN Việt Nam; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm.

Học phần IV- Tổ chức và quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN, gồm 4 chuyên đề: Tổ chức và quản lý hoạt động kiểm toán của đơn vị và Đoàn kiểm toán; Tổ chức quản lý và kiểm soát chất lượng kiểm toán; Mối quan hệ trong hoạt động kiểm toán của KTNN với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, HĐND, UBND và các đơn vị; Tổ chức và quản lý các loại hình cuộc kiểm toán.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC 

Bình Luận