Thứ Bảy, 15/8/2020 - 15:36:46 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kết quả ấn tượng từ Cuộc thi sáng tác về Đảng và ngành Kiểm toán nhà nước

Thứ Sáu, 31/07/2020 12:45:00

(BKTO) - Hướng tới Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy KTNN đã phát động Cuộc thi sáng tác, viết bài về Đảng, về ngành Kiểm toán nhà nước trong toàn Đảng bộ. Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm tin yêu, tự hào về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về Ngành và nghề nghiệp kiểm toán của công chức, viên chức, kiểm toán viên và người lao động của KTNN.

Sau ba tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm của các tác giả công tác tại hầu hết các đơn vị trong toàn Ngành tham gia, trong đó có 153 tác phẩm thơ và 81 tác phẩm văn xuôi. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhìn chung, các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề đặt ra. Phần lớn các tác phẩm đã phản ánh được nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bài viết đã đi sâu phân tích, đánh giá, chia sẻ dưới cả góc độ triết lý và nghệ thuật về KTNN cũng như những suy nghĩ, tâm sự, cảm nhận của kiểm toán viên nhà nước về nghề nghiệp, về cuộc sống, tình yêu và trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân. Cũng theo Ban Tổ chức, thành công lớn nhất của Cuộc thi là đã thu hút được đông đảo công chức, viên chức, kiểm toán viên và người lao động của KTNN trên khắp các vùng miền đất nước tham gia.

Đồng thời, với chủ đề rộng, việc phát động bài bản hơn các năm trước nên số lượng các tác phẩm dự thi lần này không chỉ nhiều hơn mà còn phong phú về thể loại, đáp ứng toàn diện yêu cầu Cuộc thi đặt ra. Nhiều tác phẩm có cách diễn đạt đầy cảm xúc, trí tuệ đã góp phần nâng cao chất lượng Cuộc thi, tạo được sự phấn khởi, đoàn kết, nhất trí và động lực chung tay cùng tiến bộ; tạo khí thế thi đua mạnh mẽ để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã tham dự với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện rõ sự say mê nghề nghiệp và tình yêu đối với Ngành. Điều đó không chỉ thể hiện qua số lượng tác phẩm tham dự, mà còn thể hiện ở số lượng tác phẩm đạt giải.

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi và kết quả chấm giải, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 25 tác phẩm văn xuôi đạt giải, gồm: 1 Giải Đặc biệt; 3 Giải A; 6 Giải B; 6 Giải C; 9 giải Khuyến khích. Đối với thể loại thơ, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 71 tác phẩm đạt giải, gồm: 1 Giải Đặc biệt; 11 Giải A; 14 Giải B; 20 Giải C; 25 Giải Khuyến khích.

Ngoài ra, căn cứ số lượng tác phẩm đạt giải của đơn vị; tỷ trọng số tác phẩm dự thi so với tổng số công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, Ban Tổ chức đã lựa chọn để trao: Giải A cho 3 đơn vị có bình quân tỷ lệ tác phẩm đạt giải thơ và văn xuôi đạt từ 80% đến 90%, Giải B cho 5 đơn vị có bình quân tỷ lệ tác phẩm đạt giải thơ và văn xuôi đạt từ 60% đến 70% và Giải C cho 6 đơn vị có bình quân tỷ lệ tác phẩm đạt giải thơ và văn xuôi đạt 50% trở lên và có nhiều bài dự thi so với tổng số người của đơn vị.

Lễ công bố, trao giải Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra tại buổi Gala chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII.

NGUYỄN HỒNG

Bình Luận