Thứ Ba, 30/11/2021 - 22:39:02 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Thứ Tư, 29/09/2021 21:10:00

(BKTO) – Đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Minh Khương - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII và ThS. Nguyễn Xuân Khải - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II đồng chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Thu Hường


Đề tài được Hội đồng khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu chiều 29/9. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết: Qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện và kiến nghị tăng thu NSNN với số tiền thuế truy thu từ các DN ngoài quốc doanh khá lớn.

Cụ thể, năm 2017,  KTNN xác định nộp NSNN tăng thêm 1.351 tỷ đồng và kiến nghị cơ quan thuế kiểm tra, làm rõ để truy thu 446 tỷ đồng tại 2.344 DN được đối chiếu thuế.

Năm 2018, qua kiểm toán, đối chiếu thuế 3.171 DN ngoài quốc doanh tại 49 địa phương, KTNN xác định nộp NSNN tăng thêm 1.635 tỷ đồng tại 2.921 DN.

Năm 2019, KTNN xác định số phải nộp tăng thêm qua đối chiếu thuế 1.428 DN ngoài quốc doanh tại 40 địa phương là 585,236 tỷ đồng tại 1.345 DN…

Tại KTNN khu vực XII, kết quả đối chiếu nghĩa vụ thuế đối với DN ngoài quốc doanh cho thấy tình trạng người nộp thuế hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí, từ đó khai thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN… vẫn khá phổ biến.

KTNN khu vực XII xác định số phải nộp NSNN tăng thêm như sau: Năm 2017 tăng 16 tỷ đồng tại 151 DN; năm 2018 tăng 76 tỷ đồng, giảm lỗ 15 tỷ đồng tại 212 DN; năm 2019  tăng 24,9 tỷ đồng, giảm lỗ 6,5 tỷ đồng tại 121 DN.
 

Đại diện Ban Chủ nhiệm Đề tài nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm toán thuế đối với DN ngoài quốc doanh. Ảnh: Thu Hường


Từ đó, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã đề xuất giải pháp hoàn thiện việc tổ chức kiểm toán thuế tại các DN ngoài quốc doanh.

Đó là nhóm các giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán thuế tại các DN và kiểm tra, đối chiếu thuế; tổ chức thực hiện kiểm toán thuế tại DN ngoài quốc doanh, trong đó có việc tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc cung cấp thông tin, điều tra, xử lý và giải quyết các vụ việc liên quan đến người nộp thuế; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện kiểm toán thuế của KTNN...

Ban Chủ nhiệm Đề tài đề nghị Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định hoặc quy định cụ thể về việc truy cập, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán để thuận lợi, rõ ràng, hỗ trợ tích cực hoạt động kiểm toán của KTNN nói chung và hoạt động kiểm toán thuế tại các DN ngoài quốc doanh nói riêng.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá: Đề tài đã khái quát được những vấn đề cơ bản đối với công tác quản lý thuế, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế và chức năng nhiệm vụ của KTNN trong kiểm toán thuế.

Qua đó, Đề tài đã làm rõ sự cần thiết và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện việc kiểm toán thuế tại DN ngoài quốc doanh...

Tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài làm rõ cơ sở pháp lý về kiểm toán thuế, kiểm tra đối chiếu thuế; khái niệm DN dưới 50% vốn nhà nước và DN ngoài quốc doanh; từ đó nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm toán thuế đối với DN ngoài quốc doanh.

Đề tài cần bổ sung số lượng đơn vị đã đối chiếu thuế của KTNN, kết quả kiểm tra đối chiếu; kinh nghiệm quốc tế đối với việc kê khai và nộp thuế của DN ngoài quốc doanh.

Các giải pháp cần tập trung là hoàn thiện Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và Luật KTNN; hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm toán thuế DN ngoài quốc doanh; nâng cao năng lực của kiểm toán viên; tăng cường phối hợp giữa KTNN với cơ quan thuế, chính quyền địa phương, đơn vị được kiểm toán…

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá./.
THÙY ANH

Bình Luận