Thứ Sáu, 5/6/2020 - 20:11:23 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán: Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Thứ Năm, 28/11/2019 17:01:04

(BKTO) - Đây là chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tại Hội thảo lấy ý kiến về sửa đổi Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do KTNN tổ chức sáng nay (28/11), tại Hà Nội.


Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Hội thảo


Phát biểu định hướng Hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua, việc áp dụng các mẫu biểu hồ sơ kiểm toán đã bộc lộ một số bất cập khi số lượng mẫu biểu lớn, gây tốn thời gian và ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của các Kiểm toán viên cũng như đơn vị được kiểm toán.

Trên tinh thần đẩy mạnh cải cách, giảm thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm hiệu lực hoạt động của KTNN, kết nối giữa các mẫu biểu, KTNN sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý, việc sửa đổi hệ thống mẫu biểu kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ theo Luật KTNN năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, có tính đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020), cũng như tuân thủ Hệ thống Chuẩn mực KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của KTNN.
 

Quang cảnh hội thảo


Việc sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán cũng phải phù hợp với quy trình kiểm toán của KTNN và các quy trình kiểm toán theo các lĩnh vực của KTNN; chế độ, tài chính, kế toán mới ban hành cho từng lĩnh vực; các hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán các lĩnh vực; thông lệ tốt của quốc tế và thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng lưu ý, Luật KTNN sửa đổi có quy định về việc đơn vị kiểm toán và đơn vị liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với KTNN, trong trường hợp kết luận kiểm toán không chính xác, thỏa đáng. Do đó, trong quá trình kiểm toán, đối với những nội dung không đủ bằng chứng thì không đưa đánh giá đối với những nội dung đó trong báo cáo kiểm toán. Để thực hiện tốt những vấn đề này, ngay từ khâu xây dựng mẫu biểu kiểm toán cũng phải phù hợp, rõ ràng, sát thực tế và quan trọng là giúp kiểm toán viên, các đơn vị có liên quan giản tiện hơn trong thực hiện kiểm toán.
 

Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán Ngô Minh Kiểm phát biểu tại Hội thảo


Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán Ngô Minh Kiểm - đại diện Tổ soạn thảo đã trình bày một số định hướng sửa đổi đối với hồ sơ mẫu biểu kiểm toán. Cụ thể, sẽ bổ sung các mẫu biểu còn thiếu, như đối với mẫu báo cáo kiểm toán (Mẫu Báo cáo kiểm toán DN dưới 50% vốn nhà nước, Mẫu Báo cáo kiểm toán Xác định giá trị DN khi cổ phần hóa DNNN, Mẫu Báo cáo kiểm toán Quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cồ phần). Đối với hồ sơ chung sẽ thực hiện gộp Tờ trình kiểm tra đối chiếu thuế với Tờ trình kiểm tra đối chiếu với bên thứ 3, bổ sung Thông báo kết quả đối chiếu với người nộp thuế...

Sửa đổi một số mẫu các lĩnh vực, như mẫu đề cương khảo sát, mẫu 01/KHKT tổng quát, mẫu 01/BCKT, mẫu số biên bản kiểm toán, mẫu hồ sơ chung (mẫu số 05/HSKT-KTNN về Biên bản kiểm toán, mẫu số 06/HSKT-KTNN về biên bản họp tổ kiểm toán, mẫu 16/HSKT-KTNN về Thông báo kết quả kiểm toán đoàn kiểm toán, mẫu 17/HSKT-KTNN Kế hoạch kiểm toán chi tiết, mẫu số 19/HSKT-KTNN (Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết...)
 

Đại biểu góp ý sửa đổi Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán 


Cơ bản nhất trí với định hướng sửa đổi Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý cụ thể cho các mẫu biểu, đặc biệt là các mẫu biểu có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kiểm toán của đơn vị. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Tổ soạn thảo cần rà soát các mẫu biểu để tránh trùng lặp, cân nhắc bỏ một số nội dung không cần thiết trong các mẫu biểu.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu đối với từng lĩnh vực, tuy nhiên, theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, việc sửa đổi Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán hướng đến mục tiêu xây dựng các mẫu biểu chung, cơ bản áp dụng trong toàn ngành, cho tất cả các đơn vị, lĩnh vực kiểm toán chứ không xây dựng riêng cho từng lĩnh vực kiểm toán. Do đó, các nội dung trong mẫu biểu phải mang tính khái quát, chuẩn mực chung. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị Tổ soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý và có điều chỉnh phù hợp với mẫu biểu được đề xuất sửa đổi.

Bên cạnh đó, định hướng sửa đổi Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán được xây dựng trước khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN mới được Quốc hội thông qua nên một số nội dung sửa đổi trong mẫu biểu chưa thực sự tính đến những nội dung sửa đổi của Luật KTNN, do đó, Tổ soạn thảo cũng cần xem xét và xây dựng nội dung tương thích với quy định sửa đổi, bổ sung của Luật KTNN.

Liên quan đến việc sửa đổi các mẫu biểu, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị, Tổ soạn thảo cần phải ra soát, kết cấu lại một số nội dung mẫu biểu cho phù hợp, đảm bảo nội dung các mẫu biểu được ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu.
 
Phát biểu kết luận Hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị kiểm toán cần coi việc xây dựng, hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán là nhiệm vụ quan trọng của ngành, của chính đơn vị kiểm toán. Theo đó, các đơn vị cần nghiêm túc nghiên cứu, cho ý kiến đánh giá và góp ý đối với từng nội dung sửa đổi.

Sau Hội thảo, các đơn vị kiểm toán cần tổ chức họp, lấy ý kiến các Kiểm toán viên, nhất là các Kiểm toán viên từng đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ Kiểm toán để tham gia đóng góp vào việc sửa đổi Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. Kết quả đóng góp ý kiến gửi về Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để tổng hợp, trình Lãnh đạo KTNN xem xét.

Đối với các ý kiến của đại biểu góp ý tại Hội thảo, Tổ soạn thảo cần nghiêm túc xem xét, tiếp thu để đẩy nhanh hoàn thiện việc sửa đổi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tính khả thi của mẫu biểu sau khi áp dụng. Các mẫu biểu cần được thể hiện ngắn gọn, rõ ràng, đảm bảo lưu trữ đủ thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán và bám sát tinh thần cải cách thủ tục hành chính mà Ngành đang đẩy mạnh thực hiện.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận