Thứ Năm, 9/4/2020 - 17:42:32 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoàn thành việc thẩm định, xét duyệt đề cương 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020

Thứ Bảy, 21/03/2020 12:37:22

(BKTO)- Chiều 20/3, TS.Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã chủ trì cuộc họp Tổ thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Tham dự cuộc họp có thành viên của Ban Chủ nhiệm các đề tài và Tổ thẩm định.

 

Năm 2020, KTNN sẽ thực hiện 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ


6 đề cương được thẩm định đợt này (đợt 3) gồm: Xây dựng phương pháp xác minh để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán do TS. Vũ Thanh Hải (Vụ Pháp chế) làm Chủ nhiệm;

Giải pháp chống chuyển giá, trốn thuế và trách nhiệm của KTNN do ThS. Hoàng Văn Chương (Nguyên Chánh Thanh tra KTNN) và ThS. Vũ Lê Xuân Anh (Thanh tra KTNN) đồng Chủ nhiệm;

Thực trạng và giải pháp chống thất thu, gian lận thuế ở Việt Nam thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN do ThS. Nguyễn Đình Tuấn (Thanh tra KTNN) làm Chủ nhiệm;

Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán của KTNN do ThS. Dương Quang Chính (Thanh tra KTNN) làm Chủ nhiệm;

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực do ThS. Hà Minh Dũng và ThS. Nguyễn Thanh Huệ (KTNN chuyên ngành Ib) đồng Chủ nhiệm;

Giải pháp kiểm toán chống thất thu, gian lận thuế trong nền kinh tế chuyển đổi số do ThS. Trương Đức Thành (KTNN khu vực IX) làm Chủ nhiệm.

Tại buổi xét duyệt, các thành viên Tổ thẩm định đã góp ý chi tiết đối với từng đề tài. Các ý kiến tập trung trung vào những nội dung: chỉnh sửa tên đề tài; mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu của các đề tài phải đảm bảo phù hợp, sát thực với hoạt động của Ngành...

Kết luận buổi thẩm định, TS. Vũ Văn Họa đã yêu cầu Chủ nhiệm các đề tài cần nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương, điều chỉnh tên một số đề tài (nếu cần thiết), đặc biệt cần làm rõ sản phẩm đầu ra để đề tài có tính ứng dụng cao đối với hoạt động của Ngành. Đồng thời, việc hoàn thiện các đề cương cần đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra. 

Trước đó, KTNN đã thẩm định, xét duyệt đề cương 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, gồm:

Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN đáp ứng xu thế phát triển do ThS. Lê Tùng Lâm (Văn phòng KTNN) và ThS. Ngô Minh Kiểm (Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán) đồng Chủ nhiệm;

Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và ứng dụng trong hoạt động của KTNN do TS. Lê Anh Vũ và ThS. Nguyễn Hải Hiệp (KTNN chuyên ngành VII) đồng Chủ nhiệm;

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững do ThS. Bùi Thị Minh Ngọc và ThS. Nguyễn Thị Hải Yến (KTNN chuyên ngành III) đồng Chủ nhiệm;

Kiểm toán môi trường - Kinh nghiệm quốc tế và bài học áp dụng tại Việt Nam do ThS. Đinh Văn Dũng và TS. Lê Doãn Hoài (KTNN chuyên ngành III) đồng Chủ nhiệm;

Phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ThS. Trần Minh và ThS. Nguyễn Quang Hợp (KTNN khu vực VII) đồng Chủ nhiệm;

Xây dựng đề cương thực hiện kiểm toán hoạt động nợ chính quyền địa phương do ThS. Nguyễn Khắc Chí (KTNN khu vực VII) làm Chủ nhiệm;

Thực trạng điều hành quản lý ngân sách địa phương - Giải pháp hoàn thiện thông qua hoạt động của KTNN do TS. Lê Đình Thăng (KTNN chuyên ngành III) và TS. Nguyễn Hữu Hiểu (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) đồng Chủ nhiệm;

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán đối với DN thông qua việc phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu KTNN do ThS. Lê Minh Nam (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và ThS. Phạm Thị Dương Liễu (KTNN chuyên ngành VI) đồng Chủ nhiệm;

Vai trò của KTNN trong kiểm toán tài chính công gắn với việc nâng cao năng lực quản trị quốc gia do PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa (Nguyên Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) và ThS. Võ Viết Thịnh (KTNN khu vực II) đồng Chủ nhiệm;

Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán ngân sách địa phương do TS. Lê Đức Luận (KTNN khu vực VII) làm Chủ nhiệm.

Năm 2020, KTNN thực hiện 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tăng 2 đề tài so với năm 2019.

Tin và ảnh: THÙY ANH
 

Bình Luận