Thứ Tư, 30/9/2020 - 21:48:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hai nhóm giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán nhà nước

Thứ Bảy, 09/05/2020 10:46:07

(BKTO) - Phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN là tất yếu, phù hợp với xu hướng có tính quy luật của quản lý khi quy mô, phạm vi hoạt động kiểm toán ngày càng rộng lớn và phát triển. Điều này đặt ra yêu cầu cho KTNN phải có những định hướng và giải pháp phù hợp để hoàn thiện phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán.

 

PGS,TS. Đinh Trọng Hanh (áo xanh) trình bày Đề tài 


Vấn đề trên được đặt ra trong Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN” do PGS,TS. Đinh Trọng Hanh - nguyên Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X và TS. Vũ Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Pháp chế KTNN - đồng Chủ nhiệm. Đề tài được Hội đồng khoa học của KTNN tổ chức nghiệm thu vào chiều 08/5, tại Hà Nội. TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN có vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng của từng nhiệm vụ kiểm toán cũng như việc thực hiện mục đích trong hoạt động kiểm toán. Hoạt động quản lý kiểm toán của KTNN vận động theo 2 xu hướng: chuyên môn hóa các chức năng quản lý, hình thành và phân công các bộ phận chuyên thực hiện các chức năng quản lý hoạt động kiểm toán; hình thành các cấp quản lý kiểm toán, phân cấp các nhiệm vụ quản lý hoạt động kiểm toán của mỗi cấp quản lý. Cả 2 xu hướng trên đã hình thành, vận động trong quá trình xây dựng và phát triển KTNN từ năm 1994 đến nay.

Phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN là tất yếu, phù hợp với những xu hướng có tính quy luật của quản lý khi quy mô, phạm vi hoạt động kiểm toán ngày càng rộng lớn và phát triển theo chiều sâu. Thực tiễn phân cấp quản lý kiểm toán của KTNN trong 25 năm qua cho thấy, tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý kiểm toán đã không ngừng được điều chỉnh, có những bước phát triển để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kiểm toán nhà nước trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy những hạn chế trong quản lý, phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán.  Điều này đòi hỏi KTNN cần có định hướng và giải pháp thích hợp để không ngừng hoàn thiện tổ chức quản lý và phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán, tạo nên sự phát triển mới của KTNN.

Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã đưa ra các phương hướng phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN, đồng thời đề xuất 2 nhóm giải pháp đối với vấn đề này.  Trong đó, nhóm giải pháp nội dung thể hiện ở 5 vấn đề: lập và phân cấp quản lý kế hoạch kiểm toán trung hạn; phân cấp quản lý kế hoạch kiểm toán năm; phân cấp quản lý cuộc kiểm toán; phân cấp quản lý hoạt động thanh tra kiểm toán và phân cấp quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán. Nhóm giải pháp hình thức gồm: hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của KTNN và hoàn thiện hình thức pháp luật về phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán. Ban Chủ nhiệm Đề tài cũng kiến nghị với KTNN và Quốc hội về các biện pháp nhằm đảm bảo tính khả thi của những giải pháp nêu trên. 
 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu


Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của Đề tài, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài cần phân tích, đánh giá sâu hơn cũng như làm rõ một số nội dung: hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN quy định trong Luật KTNN; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực trong quản lý hoạt động kiểm toán theo quy định Luật KTNN; mô hình tổ chức theo hai cấp quản lý là cấp KTNN và cấp KTNN chuyên ngành, khu vực, trong đó tập trung làm rõ phân cấp cho KTNN chuyên ngành, khu vực trong quản lý hoạt động kiểm toán. Cũng theo Hội đồng nghiệm thu, Đề tài cần phân tích rõ nguyên nhân, lợi ích và nguyên tắc quản lý mô hình tập trung - phân quyền; làm rõ nội dung tăng cường quyền hạn và trách nhiệm cho các kiểm toán trưởng chuyên ngành và khu vực...

Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Vũ Văn Họa yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Đề tài; đồng thời, bổ sung một số nội dung như: tổ chức bộ máy gắn với phân cấp hoạt động kiểm toán, giải pháp phân cấp cụ thể giữa KTNN với KTNN chuyên ngành; đánh giá lại mô hình quản lý của KTNN; gắn giải pháp phân cấp hoạt động kiểm toán với giải pháp tổ chức cán bộ.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

Tin và ảnh: HỒNG NHUNG
 

Bình Luận