Thứ Hai, 27/6/2022 - 11:37:56 Đường dây nóng: 096 774 2199

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hoạt động kiểm toán

Thứ Ba, 28/12/2021 22:00:04

(BKTO) - Chiều 28/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và ứng dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN”. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: H. NHUNG


Đề tài do TS. Lê Anh Vũ - KTNN chuyên ngành VII và ThS. Đoàn Chiến Thắng - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XI - đồng chủ nhiệm.

Theo Ban Đề tài, hoạt động quản lý điều hành (QLĐH) và hoạt động kiểm toán (HĐKT) tại KTNN là lĩnh vực đặc thù, rất khó tìm được các tổ chức tương tự về nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức trong nước và cả trên thế giới để so sánh, học tập và kế thừa kinh nghiệm.

Vì vậy, chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại KTNN nổi lên 2 vấn đề lớn cần nghiên cứu: Xây dựng hệ thống tiêu chí phù hợp để đo lường sự phát triển ứng dụng CNTT tại KTNN phản ánh được những điểm còn thiếu và yếu trong ứng dụng và xác định được những định hướng phát triển.

Các giải pháp CNTT triển khai tại KTNN phải gắn với các ví dụ minh họa cụ thể hoặc các trường hợp thành công ứng dụng CNTT trong thực tiễn và các xu hướng cần hướng đến.
 

Ban Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: H. NHUNG


Theo đó, Đề tài được nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống tiêu chí và phương pháp đo lường mức độ ứng dụng CNTT trong QLĐH và HĐKT tại KTNN để nhận diện những điểm yếu và thiếu của việc ứng dụng CNTT tại KTNN trên 3 yếu tố: con người, thể chế, công nghệ.

Đề tài tập trung nghiên cứu sâu các bài toán, giải pháp công nghệ và xây dựng các phần mềm mô phỏng các giải pháp công nghệ đề xuất dựa trên kinh nghiệm thực tế kiểm toán. Các phần mềm mô phỏng đem lại hình ảnh trực quan sinh động về ứng dụng công nghệ trong thực tế và thu gọn khoảng cách từ lý thuyết nghiên cứu đến thực tiễn triển khai. 

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Khái quát ứng dụng CNTT trong QLĐH và HĐKT của KTNN; Chương 2: Thực trạng ứng dụng CNTT trong QLĐH và HĐKT của KTNN; Chương 3: Các giải pháp công nghệ đề xuất và phần mềm minh họa.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá tương đối sát với thực trạng CNTT hiện nay và các giải pháp đề xuất phù hợp với thực tiễn và định hướng, kế hoạch phát triển CNTT của Ngành, có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Đặc biệt, Đề tài đã đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong QLĐH và HĐKT dưới góc nhìn mới là ma trận A*G, từ đó đề xuất 3 giải pháp cụ thể cho các bài toán nghiệp vụ của KTNN.

Với mong muốn Đề tài hoàn thiện hơn, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài phân tích rõ hơn cơ sở dữ liệu để đưa ra ma trận A*G. Phần thực trạng cần nói rõ hơn nguyên nhân; phần giải pháp chú ý tính logic và tương thích. Các phần mềm mô phỏng cần có sự so sánh với các phần mềm hiện có của KTNN để đưa ra đánh giá. Giải pháp về con người cần cụ thể hơn nữa…
 

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao tính sáng tạo và khoa học của Đề tài. Ảnh: H. NHUNG


Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao tính sáng tạo, khoa học cũng như tính cấp bách của Đề tài. Về mặt lý luận, Đề tài đã đóng góp được phương pháp tiếp cận, đánh giá thực trạng cũng như cơ sở các giải pháp trên mô hình ma trận A*G.

Về mặt thực trạng, Đề tài đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, phân tích một số nguyên nhân về thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động QLĐH và HĐKT. Trên cơ sở đó, Đề tài cũng đề ra những giải pháp có tính sáng tạo, mang tính chiến lược.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao các giải pháp về tìm kiếm thông tin, kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên cũng như các giải pháp phân tích dữ liệu. Đây là những giải pháp tương đối mới.

Tuy nhiên, để Đề tài đảm bảo chất lượng tốt hơn, gần gũi và dễ hiểu hơn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo tính logic giữa các phần; làm rõ hơn cơ sở nhằm đưa mô hình mới gắn với HĐKT của KTNN.

Đồng thời, Ban Đề tài tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng để bổ sung những vấn đề cụ thể hơn, những giải pháp cũng như gắn các giải pháp này một cách logic, cụ thể hơn trong thực tiễn; gắn kiểm toán với CNTT cho phù hợp hơn, đặc biệt là giải pháp về xây dựng dữ liệu và giải pháp về con người.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc./.
HỒNG NHUNG


 

Bình Luận