Thứ Sáu, 4/12/2020 - 9:47:47 Đường dây nóng: 096 774 2199

Gắn công tác thi đua với nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng kiểm toán

Thứ Ba, 29/09/2020 08:15:00

(BKTO) - Là một trong những phòng trực tiếp tham gia kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT), trước yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm soát, Phòng Ngân sách địa phương (NSĐP) - Vụ Chế độ và KSCLKT, đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới công tác này, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán.


Trong giai đoạn vừa qua, tập thể Phòng NSĐP đã thực hiện một cách tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ảnh: TS

Những kết quả công tác nổi bật

Theo Kiểm toán viên Trần Thị Thanh Bình - Trưởng phòng NSĐP, với chức năng giúp Vụ trưởng xây dựng chế độ kiểm toán; đồng thời trực tiếp kiểm tra thực hiện chế độ kiểm toán và kiểm soát chất lượng các cuộc kiểm toán do các KTNN khu vực thực hiện; tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện chế độ kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán NSĐP..., trong giai đoạn vừa qua, tập thể Phòng NSĐP đã thực hiện một cách tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

Trong đó, Phòng đã tham gia xây dựng Hệ thống Chuẩn mực KTNN, các quy trình kiểm toán và các hướng dẫn, các văn bản quản lý của Ngành như: Quy trình kiểm toán NSĐP, Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia, Hướng dẫn kiểm toán dựa trên trọng yếu rủi ro lĩnh vực NSĐP; sửa đổi hồ sơ mẫu biểu kiểm toán... 

Xác định công tác KSCLKT đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán, Trưởng phòng Trần Thị Thanh Bình cho biết, tập thể, cá nhân trong Phòng luôn ý thức được vai trò, trọng trách được giao để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát với trách nhiệm cao nhất. Công tác kiểm soát đã chỉ ra những hạn chế giúp các đoàn kiểm toán rút kinh nghiệm, hoàn thiện, bổ sung đối với việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết, việc ghi chép nhật ký kiểm toán..., đặc biệt lưu ý đến việc thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ đối với các phát hiện kiểm toán làm cơ sở cho việc đánh giá, kiến nghị kiểm toán nhằm đảm bảo các kiến nghị khả thi, đúng quy định pháp luật, hạn chế việc khiếu nại về kết quả kiểm toán, giảm thiểu rủi ro cho Ngành. Phòng còn chủ động, sáng tạo xây dựng và trình lãnh đạo Vụ đề xuất về các hình thức KSCLKT mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN.

Chia sẻ về những khó khăn, chị Trần Thị Thanh Bình cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt trong 2 năm gần đây, các khu vực rà soát tổng thể việc thực hiện kiến nghị, khiếu nại về kết quả kiểm toán từ nhiều năm trước, nên khối lượng và áp lực công việc rất lớn, đòi hỏi các cán bộ xử lý kiến nghị, khiếu nại vừa phải có chuyên môn sâu, tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm trong công việc, đồng thời vừa phải có sự phối hợp của các đơn vị trong việc cung cấp hồ sơ liên quan thì mới đảm bảo được tiến độ, hạn chế rủi ro trong việc điều chỉnh kết quả, kiến nghị kiểm toán. Với sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, tập thể Phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo đơn vị giao, cũng như thực hiện tốt các công tác trả lời kiến nghị kiểm toán; học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các công tác khác...  

Phát động thi đua phải gắn với từng việc làm cụ thể

Nhìn lại những kết quả đạt được, đại diện Phòng NSĐP cho biết, một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần tạo nên kết quả trong giai đoạn vừa qua của Phòng đó là tập thể, cá nhân trong Phòng đã chủ động và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời hưởng ứng, triển khai tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua của Ngành cũng như do đơn vị phát động. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng NSĐP, Vụ trưởng Vụ Chế độ và KSCLKT Ngô Minh Kiểm cho biết, trong nhiều năm liền, tập thể, cá nhân Phòng NSĐP luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm được Phòng rút ra cũng chính là bài học chung được đơn vị quán triệt thực hiện trong phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua. Theo đó, để các phong trào thi đua mang lại kết quả, hiệu quả và có tính lan tỏa, việc phát động phong trào thi đua phải gắn với việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, công tác khen thưởng phải lựa chọn đúng người, đúng đối tượng; khen thưởng phải kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ và phải là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của đơn vị. 

Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Vụ, các cá nhân và tập thể Phòng đã đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, phấn đấu đạt danh hiệu cá nhân, tập thể tiên tiến trở lên; đóng góp các sáng kiến mới, sáng tạo trong công tác KSCLKT, thẩm định kế hoạch kiểm toán, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, xây dựng văn bản chính sách chế độ... Đây cũng chính là những định hướng quan trọng được Phòng xác định để hướng đến thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao thời gian tới. 

Với những nỗ lực của tập thể, cá nhân, trong 5 năm qua, Phòng NSĐP đều đạt danh hiệu Tập thể phòng Lao động tiên tiến, trong đó 3 năm đạt danh hiệu Phòng Lao động xuất sắc (năm 2015, 2017, 2019) được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng Giấy khen. Nhiều cá nhân trong Phòng cũng được lãnh đạo KTNN và lãnh đạo đơn vị tôn vinh, như: Giấy khen thưởng đột xuất của Tổng Kiểm toán Nhà nước cho 1 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 3 lượt cá nhân và danh hiệu Lao động tiên tiến cho 38 lượt cá nhân. Những kết quả này, theo Trưởng phòng Trần Thị Thanh Bình, chính là những nguồn động viên to lớn đối với tập thể, cá nhân Phòng NSĐP. Qua đây, mỗi cá nhân trong Phòng sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của mình, tích cực thi đua trong từng việc làm cụ thể để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức KTNN “dĩ công vi thượng” như lời dạy của Bác.

NGUYỄN LỘC

Bình Luận