Thứ Năm, 9/4/2020 - 16:35:01 Đường dây nóng: 096 774 2199

Dừng các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch nhưng chưa triển khai để bảo đảm thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 19/03/2020 18:00:00

(BKTO) - Đó là một trong những chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với hoạt động kiểm toán của các đơn vị trực thuộc tại Công điện số 333/CĐ-KTNN, ngày 19/3/2020, về việc triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch COVID-19.


Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm toán dừng các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch nhưng chưa triển khai để bảo đảm thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh minh họa: Huy Thành

Công điện viết: Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung công việc sau đây:

1. Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai:yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch COVID-19; ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị được kiểm toántrong phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp cần thiết Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19; có giải pháp đảm bảo an toàn cho kiểm toán viên, đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đối với các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị thì dừng triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19 để báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo đại hội đảng các cấp.

Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19, kể từ khi bùng phát dịch đến nay, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác này, gồm: Công văn số 309/KTNN-VP, ngày 13/3/2020, về việc tiếp tục thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 284/CĐ-KTNN,ngày 09/3/2020,về việc tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 122/CĐ-KTNN,ngày 03/02/2020,về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra...
 
ĐỖ LONG

Bình Luận