Chủ Nhật, 3/7/2022 - 5:44:23 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đưa ra các phương án kiểm toán để linh hoạt, chủ động trong thực hiện

Thứ Sáu, 10/12/2021 22:35:00

(BKTO) - Đây là một trong những yêu cầu được Phó Tổng kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đặt ra đối với KTNN chuyên ngành V tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 của đơn vị, chiều 10/12.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: H. NHUNG


Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể công chức, người lao động KTNN chuyên ngành V.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 do Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V Lê Văn Duẩn trình bày, tính đến ngày 30/11/2021, đơn vị đã hoàn thành 17/17 cuộc kiểm toán theo kế hoạch giao đầu năm. Trong tháng 12/2021, đơn vị đã tổ chức triển khai 3 cuộc kiểm toán theo kế hoạch bổ sung, dự kiến hoàn thành giữa tháng 01/2022.

Tổng hợp kết quả kiểm toán, đến ngày 30/11/2021, KTNN chuyên ngành V đã hoàn thành phát hành BCKT của 10/17 cuộc kiểm toán với tổng kiến nghị xử lý tài chính là 1.254,4 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi nộp NSNN 54,2 tỷ đồng, giảm thanh toán 235,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 964,7 tỷ đồng.
 
Năm 2021, qua kiểm toán việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng thủy điện nhỏ giai đoạn 2016-2020, KTNN chuyên ngành V đã có nhiều kiến nghị nổi bật, cụ thể: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội sửa đổi một số luật như Luật Điện lực, Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai; hoàn thiện các quy hoạch ngành gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia; kiến nghị các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi các thông tư hướng dẫn thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý (2 Thông tư).
 

Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V Lê Văn Duẩn trình bày
Báo cáo. Ảnh: H. NHUNG


Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, KTNN chuyên ngành V đã điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm tra kiến nghị vào tháng 12/2021; chỉ đạo bộ phận theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tự rà soát, tổng hợp để tham mưu ban hành 18 văn bản đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị. Qua kiểm tra, các đơn vị được kiểm toán đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của KTNN tại các báo cáo kiểm toán (BCKT) năm 2020.

Bên cạnh hoạt động kiểm toán, KTNN chuyên ngành V đã nghiêm túc, kịp thời tham gia ý kiến với các vụ chức năng, các KTNN chuyên ngành và khu vực được giao nhiệm vụ nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy pháp luật của Ngành theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của KTNN 2015; chủ trì xây dựng Hướng dẫn kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia, Đề cương kiểm toán chuyên đề Việc quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng tại các dự án; đóng góp ý kiến về các quy trình và hướng dẫn kiểm toán khác...

Đặc biệt, đơn vị đã tham gia góp ý vào Đề cương Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” theo đề nghị của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV. Ngoài ra, các mặt công tác khác của đơn vị cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2022, KTNN chuyên ngành V dự kiến thực hiện 14 cuộc kiểm toán gồm: 9 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, 3 cuộc kiểm toán chuyên đề và 2 cuộc kiểm toán hoạt động; tổ chức 19 đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán gồm: 3 cuộc kiểm tra kiến nghị lồng ghép, 16 cuộc kiểm tra độc lập.

Cùng với đó, KTNN chuyên ngành V sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng kiểm toán chi tiết, tổng hợp đối với từng lĩnh vực, chuyên đề kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm vào hoạt động kiểm toán cũng như các hoạt động khác của đơn vị; khai thác có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hiện hành; đảm bảo việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin tại 100% các cuộc kiểm toán dự án đầu tư, kiểm toán chuyên đề...
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Nhung


Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa chúc mừng những thành tích trong năm 2021 mà KTNN chuyên ngành V đã đạt được. "Trong bối cảnh dịch bệnh nhưng đơn vị đã hoàn thành cơ bản kế hoạch của năm, đặc biệt đây là một trong những đơn vị ít điều chỉnh kế hoạch" - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, Phó Tổng kiểm toán nhà nước lưu ý đơn vị cần rà soát lại tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán. 

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cơ bản đồng tình với kế hoạch đề ra; đồng thời yêu cầu đơn vị cần tích cực hơn trong thu thập thông tin, đưa ra các phương án kiểm toán để có thể linh hoạt, chủ động trong thực hiện. Trong đó, lưu ý những cuộc kiểm toán vùng dịch nên ưu tiên thực hiện ngay trong quý I/2022. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng chỉ đạo KTNN chuyên ngành V hoàn thiện hệ thống hồ sơ mẫu biểu và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm toán gồm: Kiểm toán đối với hợp đồng trọn gói, kiểm toán đơn giá quy định, kiểm toán giá trị dự toán, kiểm toán hợp đồng EPC, kiểm toán đơn giá.

Song song với đó, KTNN chuyên ngành V cũng trao đổi, thảo luận để cho ý kiến trong Ngành đối với một số quy định mới liên quan đến: Tờ trình xét duyệt báo cáo kiểm toán, Danh mục đầu mối kiểm toán chi tiết, kết cấu và nội dung báo cáo kiểm toán; biên bản họp thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán...

Ông Trần Hải Đông - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V cho biết, đơn vị sẽ tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu và chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022./.
 
HỒNG NHUNG

Bình Luận