Thứ Hai, 21/9/2020 - 15:56:59 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đưa Phần mềm quản lý đào tạo của Kiểm toán Nhà nước vào sử dụng

Thứ Năm, 26/03/2020 08:57:41

(BKTO)- KTNN vừa có Công văn gửi các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành kế hoạch triển khai đưa Phần mềm Quản lý đào tạo vào sử dụng.

 

Từ tháng 8/2020, KTNN sẽ đưa Phần mềm Quản lý đào tạo vào sử dụng chính thức


Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của KTNN, trên cơ sở yêu cầu nghiệp vụ về công tác quản lý đào tạo của Ngành, Trung tâm Tin học (TTTH) đã phối hợp với nhà thầu xây dựng Phần mềm Quản lý đào tạo.

Đến nay, Phần mềm này đã được tích hợp lên hệ thống quản lý điều hành của KTNN và đủ điều kiện để triển khai phục vụ việc thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020 của KTNN. Theo đó, việc triển khai Phần mềm này gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ ngày 24/3-06/7/2020, triển khai thí điểm việc quản lý đào tạo trên Phần mềm đối với Vụ Tổ chức cán bộ và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (với các lớp trong quý I và quý II/2020). Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, nếu thấy nội dung chưa phù hợp, các đơn vị có ý kiến bằng văn bản về TTTH để hoàn thiện trong tháng 7.

Giai đoạn 2, từ tháng 8/2020, KTNN đưa Phần mềm Quản lý đào tạo vào sử dụng chính thức. 

Để việc sử dụng Phần mềm đạt hiệu quả cao, lãnh đạo KTNN đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, TTTH chịu trách nhiệm quản trị, vận hành Phần mềm đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, an toàn bảo mật thông tin; hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai; chủ trì phối hợp với các đơn vị nếu phần mềm xảy ra sự cố; hoàn thiện dự thảo quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm này.

Vụ TCCB khảo sát nhu cầu đào tạo hằng năm và nhu cầu đào tạo đột xuất trong Ngành, xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm; phân bổ chỉ tiêu đào tạo cho các đơn vị trực thuộc KTNN để lập danh sách học viên cho các lớp;  thực hiện quản lý lớp học; quản lý các công việc liên quan đến xây dựng tài liệu theo chương trình của KTNN; quản lý danh mục chương trình đào tạo, thiết lập các điều kiện cho chương trình đào tạo. 

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán quản lý kế hoạch đào tạo, việc triển khai lớp học theo kế hoạch; xây dựng chương trình, tài liệu; quản lý và cập nhật thông tin lớp học, danh mục thi, ngân hàng câu hỏi; xây dựng các đợt khảo sát đối với lớp học, cập nhật các thông báo cho lớp học; quản lý và cập nhật danh mục chương trình đào tạo và các môn học theo chương trình đào tạo của KTNN.

Các đơn vị trực thuộc thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo trên Phần mềm khi có đợt khảo sát của KTNN; đăng ký danh sách theo phân bổ chỉ tiêu đào tạo; cập nhật thông tin các lớp đào tạo, bồi dưỡng nội bộ do đơn vị tổ chức. Học viên tham gia các lớp học nhận tài liệu trên Phần mềm.

THÙY ANH

Bình Luận