Thứ Ba, 3/8/2021 - 19:14:16 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đưa Cơ sở dữ liệu danh mục đơn vị được kiểm toán vào sử dụng

Thứ Sáu, 10/07/2020 20:51:08

(BKTO) - KTNN đã chính thức đưa Cơ sở dữ liệu (CSDL) danh mục đơn vị được kiểm toán đi vào sử dụng trên hệ thống kể từ ngày 08/7 nhằm hỗ trợ các KTNN chuyên ngành, khu vực khai thác, phân tích, đánh giá thông tin đơn vị được kiểm toán khi lập Kế hoạch kiểm toán năm 2021.

 

Ảnh tư liệu


Theo đó, địa chỉ truy cập vào CSDL danh mục đơn vị được kiểm toán là: https://dieuhanh.sav.gov.vn/ hoặc truy cập vào đường dẫn https://dvdkt.sav.gov.vn/.

CSDL này gồm 2 chức năng chính: Chức năng Tra cứu danh sách đơn vị được kiểm toán và chức năng cập nhật dữ liệu/Tra cứu dữ liệu thu thập.

Đối với chức năng Tra cứu danh sách đơn vị được kiểm toán, danh sách này được xây dựng thành từ điển khoảng 160.000 đơn vị, phân thành các nhóm: đơn vị thuộc các khối Bộ, ngành, cơ quan trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khối Tài chính - Ngân hàng; khối DNNN; lĩnh vực khác. Chức năng Tra cứu danh sách dự án đầu tư đã thu thập được 829.510 dự án; chức năng Tra cứu danh sách chương trình mục tiêu là 410 chương trình.

Chức năng cập nhật dữ liệu/Tra cứu dữ liệu thu thập hỗ trợ các đơn vị thực hiện cập nhật và tra cứu các thông tin về đơn vị được kiểm toán mà các đơn vị thu thập được trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán (cho phép upload dữ liệu dưới dạng file đính kèm), bao gồm 3 nhóm thông tin: thông tin chung, thông tin tài chính và thông tin hệ thống kiểm soát nội bộ.

Để thống nhất bộ Danh mục đơn vị được kiểm toán, Danh mục dự án đầu tư, Danh mục chương trình mục tiêu trong toàn Ngành, lãnh đạo KTNN giao Trung tâm Tin học là đầu mối cập nhật thông tin danh mục vào CSDL. Trường hợp phát sinh đơn vị được kiểm toán, Dự án đầu tư, Chương trình mục tiêu không nằm trong các danh mục trên, đơn vị lập danh sách và gửi về Trung tâm Tin học bằng văn bản để đăng ký đưa vào danh mục.

Tài khoản sử dụng để đăng nhập vào phần mềm là tài khoản đang sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng hiện hành. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Trung tâm Tin học để được hỗ trợ kịp thời.

HỒNG NHUNG

 

Bình Luận