Chủ Nhật, 20/9/2020 - 10:48:18 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển của Ngành

Thứ Tư, 05/08/2020 22:54:51

(BKTO) – Tại Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 04/8, với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận khẳng định những thành tích quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển của Ngành trong nhiệm kỳ mới.

 

Đồng chí Lê Đình Thăng 


Đồng chí LÊ ĐÌNH THĂNG - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III: Giáo dục chính trị tư tưởng luôn gắn với phương châm “Rèn đức - Luyện tài”

Nhiệm kỳ 2015-2020, dấu ấn nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ KTNN là sự chủ động, tích cực, gắn với phương châm “Rèn đức - Luyện tài” đã tạo được phong trào tự giác, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn gắn với văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. KTNN đã xác định phát triển đội ngũ kiểm toán viên (KTV) là linh hồn của sự phát triển, từ đó kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và trình độ nghiệp vụ để đào tạo đội ngũ công chức, KTV không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ KTNN.

Phát huy những kết quả đạt được, nhìn nhận thẳng thắn vào những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy KTNN cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn chương trình đào tạo nghiệp vụ với bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của KTV nhà nước. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của từng đảng viên, KTV, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Giáo dục mỗi KTV, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ tổ chức phân công, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, KTV có bản lĩnh chính trị, chí, công, vô tư, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ hai, tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả, kịp thời các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đến từng đảng viên.

Thứ ba, luôn đổi mới, sáng tạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống giáo dục chính trị tưởng giáo điều, hình thức. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử trở thành nội dung thường xuyên, liên tục trong các kỳ sinh hoạt.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chi bộ tạm thời; chú trọng kiểm tra đảng viên, nhất là đảng viên làm quản lý, người đứng đầu cấp ủy.

Thứ năm, đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, gắn với hoạt động đặc thù của từng đơn vị.

Thứ sáu, đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng đội ngũ KTV vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra của Ngành trong giai đoạn mới./.
 

Đồng chí Trần Khánh Hòa


Đồng chí Trần Khánh Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp: Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán có nhiều đổi mới quan trọng

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng kế hoạch kiểm toán (KHKT) nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tài chính công, tài sản công.

Một trong những đổi mới quan trọng trong công tác lập KHKT đã được cấp ủy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thành công trong nhiệm kỳ là giải quyết sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra và hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nghiên cứu xây dựng các hướng dẫn, phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán trong lập KHKT theo thông lệ quốc tế và phù hợp với Hệ thống Chuẩn mực KTNN. Đến nay, KTNN đã ban hành đồng bộ 5 văn bản hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu cho 5 lĩnh vực kiểm toán (DNNN, đầu tư - dự án, ngân hàng và các tổ chức tài chính, ngân sách địa phương, ngân sách bộ, ngành). Các hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán được các đơn vị trong toàn Ngành nghiên cứu áp dụng trong các cuộc kiểm toán năm 2019, 2020 và bước đầu phát huy tác dụng, giúp KTV tập trung vào các vấn đề có mức rủi ro cao, dễ xảy ra sai phạm, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy KTNN cũng quyết liệt lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong lập, thẩm định, xét duyệt KHKT năm, KHKT tổng quát của cuộc kiểm toán. Trong đó, Đảng ủy đã lãnh đạo thành công việc xây dựng phần mềm Hệ cơ sở dữ liệu về đầu mối kiểm toán làm tiền đề cho việc đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng KHKT.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, chất lượng xây dựng KHKT không ngừng được nâng lên, từ đó tạo sự chuyển biến căn bản trong hoạt động kiểm toán./.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường


Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: 8 giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước

Đảng ủy và Ban Cán sự đảng KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, từ công tác tuyển dụng, phát triển đội ngũ đến công tác bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, KTV của KTNN được tăng cường với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, tạo được uy tín với đơn vị được kiểm toán cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Quốc hội và nhân dân. Đến nay, KTNN đã có 32 đơn vị trực thuộc với hơn 2.300 công chức, viên chức, KTV.

Để thực hiện tốt công tác cán bộ trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy và Ban Cán sự đảng KTNN cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ sát với thực tiễn, xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực đủ đức, đủ tài và tinh thông nghiệp vụ, đặc biệt phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, cần kiệm, liêm chính, công tâm, kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ và thích ứng, nắm bắt nhanh, kịp thời với xu thế mới, hiện đại.

Trên cơ sở đó, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy KTNN cần tiếp tục lãnh đạo toàn Ngành tập trung thực hiện 8 giải pháp sau: Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác tổ chức cán bộ.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác cán bộ; quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong các khâu của công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và trách nhiệm của người đứng đầu.

Phát triển đội ngũ công chức, KTV đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ kiểm toán và xứng tầm vai trò tiên phong, dẫn dắt Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI).

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là có cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia giỏi.

Sắp xếp, bố trí, sử dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ và yêu cầu công việc gắn việc đánh giá trình độ, năng lực với công việc, vị trí đảm nhiệm khách quan và công tâm.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn lý luận với thực tiễn, nhất là tiếp cận và vận dụng phương pháp kiểm toán hiện đại, đồng thời thường xuyên quán triệt, giáo dục đội ngũ KTV có văn hóa ứng xử, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KTNN theo từng giai đoạn 2020-2025, 2025-2030, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về quy mô, tần suất, tiến độ, phạm vi kiểm toán theo quy định và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; bổ sung, hoàn thiện các quy định trong công tác tổ chức cán bộ./.

Đồng chí Lưu Trường Kháng


Đồng chí Lưu Trường Kháng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI: 5 bài học nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời

Thực hiện các hướng dẫn của Đảng ủy KTNN, trong những năm qua, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI đã triển khai nghiêm túc việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán.

Đối tượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành VI là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và phân bố trên phạm vi cả nước, điều này đồng nghĩa với việc khi thực hiện kiểm toán, các đảng viên thường xuyên phải đi công tác. Do đó, việc sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời đã đảm bảo duy trì được chế độ sinh hoạt theo Điều lệ đảng đối với đảng viên trong thời gian đi kiểm toán; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giúp cấp ủy quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên trong thời gian thực hiện kiểm toán, đảm bảo được sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy đối với hoạt động của các đoàn kiểm toán.

Để duy trì chế độ sinh hoạt đảng tạm thời đối với đoàn kiểm toán, các đảng bộ, chị bộ trực thuộc cần chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cấp ủy thường xuyên quán triệt cho cấp ủy, đảng viên các quy định về sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời, qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên về vai trò chi bộ đảng tạm thời trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán cũng như quản lý, giáo dục đảng viên trong thời gian đi công tác, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chi ủy chi bộ đảng tạm thời, trước hết là đồng chí bí thư chi bộ đảng tạm thời trong việc tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời; chi ủy chi bộ đảng tạm thời trước khi triển khai kiểm toán phải có phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho mỗi cấp ủy viên.

Ba là, làm tốt công tác tư tưởng đối với đảng viên, thành viên đoàn kiểm toán trước khi triển khai kiểm toán. Đảng ủy cũng yêu cầu chi ủy chi bộ đảng tạm thời trong quá trình kiểm toán phải nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên.

Bốn là, thường xuyên tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên về việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, nhất là chi bộ tạm thời.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đơn vị với các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời, trong đó chú trọng việc kiểm tra đột xuất đối với các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời và đảng viên nhằm ngăn ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời đối với những vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Bài và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Bình Luận