Chủ Nhật, 16/5/2021 - 01:14:16 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán

Thứ Năm, 15/10/2020 09:25:00

(BKTO) - Thời gian qua, mặc dù vừa phải thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nhưng vẫn phải chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN và sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó nổi bật là công tác kiểm toán.


Các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã đề ra. Ảnh tư liệu

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Theo Báo cáo kết quả công tác trình bày tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 10/2020, nhờ nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, trong 9 tháng năm 2020, nhiều nhiệm vụ chính trị nặng nề liên quan đến hoạt động kiểm toán đã được toàn Ngành hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. 

Trong đó, xác định nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng các công việc kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, ngay từ đầu tháng 7/2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng KHKT năm 2021 đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 638/KTNN-TH ngày 15/6/2020. Đến nay, KHKT năm 2021 đã được xây dựng và đang trong quá trình tổng hợp ý kiến, hoàn thiện để gửi các đại biểu Quốc hội.  

Ông Trần Khánh Hòa - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - cho biết, qua rà soát, thẩm định cho thấy phương pháp lập KHKT tiếp tục được đổi mới theo thông lệ quốc tế; KHKT năm 2021 cơ bản bám sát các định hướng của KTNN về mục tiêu, nội dung, trọng tâm kiểm toán trong năm. Việc lập KHKT được đổi mới đảm bảo đúng pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch và thích ứng nhanh với những thay đổi của xã hội; chi tiết các đầu mối kiểm toán được rà soát, giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra. Đặc biệt, trong xây dựng KHKT, Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt thực hiện chủ trương đảm bảo số lượng cuộc kiểm toán phù hợp, để tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị được kiểm toán khắc phục hậu quả của dịch bệnh.
 
Đề cập đến hoạt động kiểm toán, ông Hòa cho biết, trong tháng 9 và đầu tháng 10, các đơn vị đã triển khai các cuộc kiểm toán đợt 3. Đến nay, KTNN đã kết thúc 49/52 đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 2 và phát hành được 105 báo cáo kiểm toán; lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 52/53 KHKT đợt 3/2020. Tổng hợp từ đầu năm đến nay, lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 157/169 KHKT. Về cơ bản, các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã đề ra. 

Còn theo Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) Ngô Minh Kiểm, hoạt động KSCLKT năm 2020 đang được Vụ tích cực triển khai theo kế hoạch. Đến nay, đơn vị đã phát hành 3 báo cáo KSCLKT đột xuất, 2 báo cáo KSCLKT trực tiếp; thực hiện kiểm soát việc tổ chức KSCLKT 2 Kiểm toán trưởng; xây dựng Dự thảo Kế hoạch KSCLKT và các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021. Qua kiểm soát cho thấy, các đoàn kiểm toán đã cơ bản tuân thủ theo đúng mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán sửa đổi. 

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro

Theo Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng, để đẩy nhanh tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán tổng hợp theo chuyên đề, các đơn vị cần sớm gửi báo cáo kiểm toán đã phát hành về KTNN chuyên ngành II để tổng hợp, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong khi đó, Vụ trưởng Ngô Minh Kiểm cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong quá trình kiểm toán, đó là cần tăng cường hoạt động KSCLKT nội bộ tại đơn vị kiểm toán, đoàn kiểm toán. Vụ CĐ&KSCLKT sẽ tăng cường công tác KSCLKT; trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành Quy trình kiểm toán của KTNN, sửa đổi, bổ sung Quy chế KSCLKT; hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch KSCLKT; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và KSCLKT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả công tác của toàn Ngành thời gian qua, đặc biệt là trong công tác kiểm toán. Yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành cần bám sát kế hoạch công việc đã được phê duyệt để triển khai đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh: Vụ Tổng hợp khẩn trương hoàn thiện, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét; tiếp tục hoàn thiện danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2021 báo cáo lãnh đạo KTNN. Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các đoàn kiểm toán đợt 3/2020 đảm bảo các cuộc kiểm toán kết thúc trước ngày 30/11/2020 và phát hành kịp thời toàn bộ báo cáo kiểm toán trước ngày 31/12/2020, trừ những cuộc kiểm toán bổ sung. Việc thực hiện kiểm toán phải đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra với chất lượng cao nhất. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, thủ trưởng các đơn vị phải thực hiện quản lý nghiêm các đoàn, tổ kiểm toán, chấp hành tốt các quy chế, chuẩn mực của Ngành. Các Vụ tham mưu cần tăng cường kiểm soát, thanh tra đối với hoạt động kiểm toán theo chức năng, đặc biệt là các cuộc đột xuất để kịp thời phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động kiểm toán, qua đó giúp nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của Ngành. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phòng, chống, khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm toán chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khảo sát, thu thập thông tin để giảm thiểu việc đến làm việc tại đơn vị.

NGUYỄN LỘC

Bình Luận