Thứ Năm, 9/4/2020 - 17:46:35 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảng bộ KTNN khu vực II tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025

Thứ Tư, 18/03/2020 14:05:50

(BKTO) - Trong hai ngày (16 -17/3), tại tỉnh Nghệ An, Đảng bộ KTNN khu vực II đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Đỗ Đình Sơn - Phó bí thư Đảng ủy KTNN khu vực XI, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ KTNN khu vực II; các đoàn viên thanh niên ưu tú xuất sắc của đơn vị.
 

Đồng chí Nguyễn Bá Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội


Báo cáo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN khu vực II, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ KTNN khu vực II đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong các mặt hoạt động của cơ quan. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với việc triển khai đồng bộ nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy KTNN khu vực II đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 đề án của Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán Nhà nước trong nhiệm kỳ”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 đề án của Chương trình 2 về “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh”... Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Cụ thể, đối với công tác tổ chức thực hiện kiểm toán, BCH Đảng bộ đã lãnh đạo, phối hợp với chính quyền đơn vị thực hiện đổi mới trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, tuân thủ đúng định hướng của Ngành và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, KTNN khu vực II tổ chức thực hiện 62 cuộc kiểm toán, kết quả kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN và các kiến nghị xử lý tài chính khác 8.289,2 tỷ đồng, tăng 7.251,9 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước; đã kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với 52 cuộc, với kiến nghị đã thực hiện đạt tỷ lệ 82,3% trên tổng số kiến nghị (cao hơn 5,2% so với nhiệm kỳ trước).

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp cho đảng viên và quần chúng. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định mới của ngành; quán triệt tất cả đảng viên và quần chúng của đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo cũng đã nêu bật những kết quả đạt được trên các mặt công tác: xây dựng đảng; kiểm tra, giám sát; thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KTNN khu vực II xác định: Tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng bộ; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị; tiếp tục kiện toàn, phát triển bộ máy cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức, kiểm toán viên trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm đảng viên công chức, công vụ; phát huy tối đa sử dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ và giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch, dân chủ, sáng tạo, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng kiểm toán.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã tập trung đánh giá những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của BCH Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy KTNN, đồng chí Nguyễn Bá Dũng chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ KTNN khu vực II đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Những kết quả cơ bản và quan trọng đó đã đóng góp vào những thành tích chung của toàn Ngành và của Đảng bộ KTNN trong thời gian qua.

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp được Đảng bộ KTNN khu vực II đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Bá Dũng nhấn mạnh, Đảng bộ KTNN khu vực II cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, xây dựng Đảng bộ luôn đạt danh hiệu đơn vị trong sạch, vững mạnh; kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, hội nhập; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 

Đồng chí Phan Văn Thường phát biểu tại Đại hội


Phát biểu thay mặt Đảng bộ, đồng chí Phan Văn Thường - Ủy viên BCH Đảng bộ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II - khẳng định toàn Đảng bộ KTNN khu vực II sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ KTNN khu vực II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VII Đảng bộ KTNN gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 03 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy và tín nhiệm bầu đồng chí Phan Văn Thường - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II - giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Anh Vân được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tin và ảnh: MẠNH HÙNG

Bình Luận