Chủ Nhật, 20/9/2020 - 10:58:33 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI

Thứ Ba, 04/08/2020 13:15:00

(BKTO) - “Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ KTNN và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò, vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị” - Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh.

Quang cảnh Đại hội


Sáng 04/8, tại Hà Nội, tiếp tục Chương trình Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, đồng chí Nguyễn Quang Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng bộ Khối), Uỷ viên Ban Cán sự (BCS) đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Theo Báo cáo chính trị, với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”, trong 5 năm qua, Đảng bộ KTNN luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 cùng với 8 đề án thuộc 2 chương trình công tác toàn khóa để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng Cờ thi đua cho 1 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục.

Hằng năm, 90 - 97% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xếp loại “Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 20 - 25% tổ chức đảng xếp loại “Tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của BCS đảng, BTV Đảng ủy KTNN và cấp ủy các đơn vị trực thuộc. 
Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy luôn quan tâm tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự tôn, tự hào đối với ngành KTNN, nói không với tiêu cực trong hoạt động công vụ, nhất là hoạt động kiểm toán.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; Quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số 30, lấy thực hành đạo đức công vụ làm trọng tâm. Nội dung học tập này đã được đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy luôn quan tâm phát triển tổ chức cơ sở đảng gắn với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 1.568 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng đã thành lập trên 600 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán và duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên, qua đó tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên trong thời gian đi kiểm toán.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy luôn quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng kiểm toán. Nhờ đó, hoạt động kiểm toán ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả nổi bật:

 
Giai đoạn 2015-2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 323.557 tỷ đồng (trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách 67.050 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 82.788 tỷ đồng), tăng trên 3 lần so với nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2010-2014); kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 771 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí; cung cấp 376 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
 
Đặc biệt, KTNN tiến hành nhiều cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề ở những lĩnh vực mới, nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, tham nhũng được xã hội quan tâm như: quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, BOT, BT...
Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra hoạt động công vụ được Đảng ủy lãnh đạo triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động KTNN.

Trong công tác cán bộ, các cấp ủy đảng luôn phát huy vai trò lãnh đạo và giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, thống nhất. Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN, Đảng ủy đã lãnh đạo thành công việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN phù hợp với Hiến pháp 2013 và tình hình thực tiễn của Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động hợp tác quốc tế được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được mở rộng và tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, KTNN đã tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 năm 2018 và trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Đảng ủy đặc biệt quan tâm, lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào tổ chức và hoạt động của KTNN; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn hoạt động kiểm toán; đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo các mặt công tác khác, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xây dựng Đảng bộ kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
 

Các đại biểu biểu quyết

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy KTNN xác định mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Đảng ủy xác định các phương hướng sau: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức một cách có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong thực thi công vụ.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ các lĩnh vực công tác; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của từng cấp lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường hội nhập quốc tế, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm quốc tế đối với những lĩnh vực kiểm toán mới, vấn đề ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán.

Toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện mục tiêu và phương hướng trên, Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp về xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, nổi bật là các giải pháp: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; làm tốt công tác phát triển Đảng; đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI đến năm 2021 và thành viên Ban Điều hành ASOSAI đến năm 2024; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT...

Tiếp đó, Đại hội đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa VI; qua đó khẳng định những thành tích quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển của Ngành trong nhiệm kỳ mới. Các ý kiến tập trung vào những nội dung: công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020; lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm toán giai đoạn 2016-2020; lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trương Xuân Cừ ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối - đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ qua. Theo đồng chí Trương Xuân Cừ, để có được thành tích trên, nhiệm kỳ 2015-2020, BCS đảng và Đảng ủy KTNN đã phối hợp một cách chặt chẽ, có trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của KTNN đã được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận tại các kỳ họp Quốc hội. Đây còn là thành quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ KTNN, những đóng góp hết sức quan trọng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trương Xuân Cừ ghi nhận thêm: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã phối hợp với BCS đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống của Ngành. Đảng ủy cũng đã quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ, tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, “công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội hôm nay đã minh chứng cho sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao của BCS đảng, Đảng ủy KTNN” - đồng chí Trương Xuân Cừ nhấn mạnh.

Trên cơ sở ghi nhận những kết quả đạt được nêu trên trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có sự chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phối hợp giữa BCS đảng với Đảng ủy và công tác xây dựng Đảng.

Tham mặt cho Đảng bộ KTNN, đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư BCS đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Xuân Cừ đã quan tâm và có những định hướng sâu sắc đối với Đảng bộ, đồng thời cam kết toàn Đảng bộ sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo với tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Hồ Đức Phớc (người đi đầu) và các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tin và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Bình Luận