Chủ Nhật, 20/9/2020 - 12:16:22 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 04/08/2020 18:05:00

(BKTO) - Sau hơn 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII có chủ đề: "Kỷ cương, liêm chính,
chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập"


Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và tập trung trí tuệ để thảo luận, nhất trí thông qua các báo cáo do cấp ủy trình trước Đại hội và đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp.

Các đại biểu lắng nghe kết quả bầu cử

Với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ bảo đảm vững vàng về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN khóa VII gồm 35 đồng chí.
 

Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khóa VII ra mắt Đại hội

Thay mặt BCH Đảng bộ khóa VII, đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự (BCS) đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn các đồng chí có đủ uy tín, năng lực, phẩm chất tham gia BCH Đảng bộ khóa mới. Với sự tin tưởng, tín nhiệm đó, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định: BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cùng BCS đảng, tập thể lãnh đạo KTNN lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.
 

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN khóa VII gồm 11 đồng chí

Phiên họp BCH Đảng bộ khóa VII lần thứ nhất đã bầu 11 đồng chí trong BCH vào Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Phiên họp cũng bầu 7 đồng chí là ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. 

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN khóa VII gồm 11 đồng chí: Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư BCS đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên BCS đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI; Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III; Hà Thị Mỹ Dung - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trần Khánh Hòa - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Nguyễn Bá Dũng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Doãn Anh Thơ - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV; Đỗ Văn Tạo - Chánh văn phòng KTNN; Trần Kim Lộc - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Nguyễn Văn Giáp - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XI.
 
Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI; Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chánh Thanh tra KTNN; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Danh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Hoàng Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra chuyên trách khóa VI; Lê Hoài Nam - Trưởng Phòng Tổng hợp, Vụ Tổng hợp; Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Phòng Công tác Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.
 
BCH Đảng bộ KTNN khóa VII đã tín nhiệm bầu đồng chí Hồ Đức Phớc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ KTNN tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu bế mạc, khẳng định Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII thành công tốt đẹp 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Ðại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ KTNN lần thứ VII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Thành công của Đại hội thể hiện của sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ”.

Nhận định chặng đường trước mắt có những thời cơ và thuận lợi mới song cũng đầy khó khăn và thách thức, Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu toàn Đảng bộ cần tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức. Sau Đại hội, BCH nhiệm kỳ mới cần khẩn trương cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy KTNN, trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp kịp thời. Trước mắt, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó chú trọng thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Mỗi thành viên và tập thể cấp ủy khóa mới hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra” - đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Tin và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

 

Bình Luận