Thứ Ba, 4/8/2020 - 21:55:57 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đại hội ASOSAI 14: Tầm nhìn chiến lược và cơ hội mới để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hợp tác, phát triển

Chủ Nhật, 16/09/2018 20:05:00

(BKTO) - Hội nhập quốc tế là một chủ trương đúng đắn, nhất quán và là định hướng chiến lược lớn của Đảng ta. Chủ trương ấy đã được thể hiện xuyên suốt qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Gần đây nhất, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xác định: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế là “thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới toàn diện, Việt Nam đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tích cực đóng góp vào các cơ chế đa phương. Là thành viên có trách nhiệm của các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, Việt Nam đã đăng cai nhiều sự kiện quốc tế lớn như: Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á năm 2010, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU 132 năm 2015, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26), Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN-2018)… Thành công của những sự kiện này không chỉ khẳng định tầm quan trọng của một diễn đàn đa phương, một cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu mà còn thể hiện vai trò, vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển
Chặng đường hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển của KTNN Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp đổi mới và hội nhập, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua. Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn năm 2010 đã xác định: Phát triển KTNN trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công quan trọng, có uy tín và trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Theo đó, một trong những nhiệm vụ cần thiết và ưu tiên là phải tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương sẵn có, mang tính truyền thống với các thành viên của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) nhằm tăng cường năng lực, nâng cao vị thế của KTNN trong khu vực và thế giới. Đồng thời, Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 cũng đã đặt mục tiêu đăng cai Đại hội ASOSAI giai đoạn 2015-2020. 

Thực hiện Chiến lược trên, thời gian qua, KTNN đã tích cực tham gia vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức khu vực, như ASOSAI và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI); đăng cai thành công nhiều sự kiện quan trọng trong khuôn khổ hoạt động của các tổ chức này. Với mục tiêu tiếp tục tăng cường hơn nữa vị thế đã được xác lập, được sự đồng ý của Ban Bí thư T.Ư Đảng và lãnh đạo Quốc hội, KTNN đã nỗ lực trong việc ứng cử đăng cai Đại hội ASOSAI. Tại Đại hội ASOSAI lần thứ 13 diễn ra ở Malaysia, KTNN Việt Nam đã được phê chuẩn là cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) chủ nhà đăng cai Đại hội ASOSAI 14 năm 2018.

Để làm tốt công tác chuẩ̉n bị và tổ chức Đại hội, ngày 25/01/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 345/NQ-UBTVQH14 về Đề án Tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14. Đề án đã khẳng định rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc KTNN Việt Nam lần đầu tiên đăng cai một kỳ Đại hội ASOSAI. 

Sau khi Đề án Tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14 được ban hành, ngày 06/02/2017, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 346/NQ-UBTVQH14 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14. Tham gia Ban Chỉ đạo gồm có đại diện lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo KTNN và đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong cả nước. Cuối tháng 3/2017, Ban Chỉ đạo đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất chỉ đạo triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 345/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện Nghị quyết này, ngày 20/4/2017, Ban Chỉ đạo đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-BCĐ về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Quyết định số 12/QĐ-BCĐ về việc thành lập Ban Tổ chức chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14. 
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 - Ảnh: Phùng Nguyên
 
Đại hội ASOSAI 14 - sự kiện chính trị - ngoại giao, hợp tác nghề nghiệp - có ý nghĩa hết sức quan trọng, là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành và phát triển của cơ quan KTNN Việt Nam còn khá non trẻ trong phạm vi khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là cơ hội cho KTNN Việt Nam tiếp thu, vận dụng các kiến thức, chuẩn mực, kinh nghiệm quốc tế tiên tiến, nguồn lực từ tổ chức ASOSAI nói chung cũng như các thành viên ASOSAI nói riêng để nâng cao năng lực, tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 

Đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 14, KTNN Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và là thành viên Ban Điều hành ASOSAI trong suốt giai đoạn 2015-2024. Đây sẽ là cơ hội để KTNN Việt Nam khẳng định vị trí và vai trò của mình đối với các SAI thành viên và các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới; đồng thời, tạo được sự tin cậy của các SAI thành viên và các tổ chức quốc tế đối với năng lực tổ chức các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, từ đó nâng cao uy tín, hình ảnh, tầm ảnh hưởng và vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế. 

Đại hội ASOSAI 14 còn là cơ hội để KTNN tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt, tạo động lực cho đội ngũ kiểm toán viên rèn luyện, tăng cường năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường quốc tế. 

Đại hội được kỳ vọng sẽ đóng góp cho cộng đồng khu vực và thế giới những văn kiện quan trọng bao gồm các chính sách, giải pháp và công cụ hữu hiệu để giải quyết những vấn đề theo các chủ đề chuyên môn lĩnh vực kiểm toán công được lựa chọn. 

Đặc biệt, trong bối cảnh địa vị pháp lý của KTNN đã được hiến định theo thông lệ quốc tế, Đại hội là điểm nhấn quan trọng, có tác động lan tỏa trong công chúng đối với việc nâng cao vai trò của KTNN - thiết chế giám sát độc lập, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công và xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, vững mạnh.

Đại hội còn là dịp để giới thiệu về hình ảnh đất nước Việt Nam phát triển, đổi mới, năng động, thân thiện. Các đại biểu đến từ nhiều quốc gia sẽ có cơ hội khám phá và tìm hiểu về đất nước, con người và nền văn hóa, cũng như những thành tựu phát triển của đất nước Việt Nam. 

Tiếp nối thành công của các sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao cấp quốc gia do Việt Nam đăng cai tổ chức trong thời gian qua, Đại hội ASOSAI 14 được đánh giá là một sự kiện ngoại giao chuyên môn cấp cao hết sức quan trọng trong năm 2018. Việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 là một nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại không chỉ của riêng KTNN mà còn của cả quốc gia. Với vai trò thường trực Ban Tổ chức, KTNN đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Ban Chỉ đạo đã đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan là thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục tham mưu, phối hợp chặt chẽ với KTNN theo các nhiệm vụ được phân giao, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Với vai trò là động lực và cầu nối hợp tác chuyên môn kiểm toán công trong khu vực, ASOSAI đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò củng cố, phát triển năng lực, nâng tầm ảnh hưởng của các SAI thành viên trong cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế. Trong xu thế hội nhập, cởi mở và phát triển năng động đó, KTNN Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tăng cường năng lực và chia sẻ kiến thức của ASOSAI. Việc đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 14 cũng là một trong những minh chứng khẳng định sự nỗ lực, tích cực đó của KTNN. 

Năm 2018 đánh dấu 24 năm thành lập và phát triển của KTNN Việt Nam. Đến nay, KTNN là cơ quan độc lập đã được hiến định, phù hợp với nội dung của Tuyên bố Lima và Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Qua hơn 2 thập kỷ phát triển và trưởng thành, KTNN đã chứng tỏ được vai trò và vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, trở thành công cụ hữu hiệu giúp Quốc hội giám sát hiệu quả nền tài chính quốc gia. Quốc hội ghi nhận sự chủ động của KTNN trong việc đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng, tiếp cận, học hỏi và áp dụng sáng tạo các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế phù hợp vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và hiệu quả hoạt động của KTNN trong một số lĩnh vực kiểm toán mới như: kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán nợ công và đặc biệt là kiểm toán môi trường. Với những thành tựu đã được khẳng định qua 24 năm xây dựng và phát triển, cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong suốt 2 năm qua, Quốc hội tin tưởng rằng, KTNN sẽ tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 năm 2018, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đồng thời, tận dụng được những cơ hội mới để hợp tác và phát triển bền vững.
 
TS. Phùng Quốc Hiển
 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14
Theo Báo Kiểm toán số Đặc biệt ra ngày 13-9-2018

Bình Luận