Thứ Năm, 28/01/2021 - 20:43:50 Đường dây nóng: 096 774 2199

Công tác khoa học cần tập trung vào những vấn đề mới, thiết thực với hoạt động kiểm toán

Thứ Năm, 26/11/2020 23:07:14

(BKTO) - Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2020) và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IX (2020-2023). TS. Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Hội đồng Khoa học KTNN tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2020)

Cùng dự cuộc họp có GS, TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học (HĐKH) nhiệm kỳ VIII, TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch HĐKH và các thành viên của Hội đồng.

Tại cuộc họp, ThS. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Phó Chủ tịch Thường trực HĐKH - đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ VIII (2017-2020) và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IX (2020-2023). Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐKH đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ của KTNN; tư vấn về chủ đề, nội dung và tổ chức thành công 14 hội thảo khoa học cấp Bộ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. KTNN đã phát hành 8 đầu sách để gửi đến các đại biểu Quốc hội với nội dung là các bài viết chọn lọc từ các hội thảo do KTNN tổ chức về các chủ đề cấp thiết xã hội quan tâm, đóng góp tích cực cho việc giám sát, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, từ năm 2017 đến nay, KTNN đã tổ chức 196 đề tài nghiên cứu với 64 đề tài cấp Bộ và 132 đề tài cấp Cơ sở. Nhìn chung, các đề tài có tính thực tiễn, ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm toán đề ra. Bên cạnh đó, các đề tài cũng đã tiếp cận và nghiên cứu sâu về các lĩnh vực mới như: kiểm toán nợ công, tái cơ cấu kinh tế, quản lý và sử dụng đất đai, kiểm toán môi trường, chính sách tiền tệ trong thời kỳ khủng hoảng... Các kết quả nghiên cứu vừa là cơ sở để hoàn thiện Luật KTNN vừa là căn cứ để xây dựng, đổi mới phương pháp, nghiệp vụ kiểm toán cũng như ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên nhà nước.

Bước sang nhiệm kỳ IX, hoạt động của HĐKH tập trung thực hiện phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 của KTNN với các mục tiêu chủ yếu: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học làm cơ sở xây dựng chiến lược, chính sách phát triển KTNN; nghiên cứu phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; gắn hoạt động khoa học với đào tạo công chức, viên chức KTNN; ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn kiểm toán...

Thành viên HĐKH đóng góp ý kiến với Dự thảo Báo cáo

Thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động HĐKH nhiệm kỳ VIII, đồng thời góp ý kiến vào định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IX, các thành viên của HĐKH cho rằng: Thường trực HĐKH cần công khai kế hoạch, cung cấp danh sách các đề tài nghiên cứu và cập nhật theo hằng năm để các đơn vị theo dõi, tránh trùng lặp; thống kê việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn và có hình thức biểu dương, khen thưởng với những đề tài xuất sắc; rà soát lại các đề tài nghiên cứu từ khâu xét duyệt đề cương đến khi thẩm định và ứng dụng vào hoạt động kiểm toán. Khi xét duyệt đề cương, HĐKH cần đặt ra yêu cầu cụ thể đối với ban đề tài về tính ứng dụng sau khi nghiên cứu; làm rõ từng đề tài nghiên cứu khoa học sẽ ứng dụng vào những cuộc kiểm toán nào; tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học theo từng lĩnh vực… qua đó đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu.

HĐKH cần tiếp tục tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc đặt hàng nghiên cứu khoa học trong toàn Ngành, nhất là với các đề tài nghiên cứu sửa đổi về Luật, tổ chức các cuộc hội thảo, mở lớp tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học để các đơn vị và kiểm toán viên hiểu được quy trình nghiên cứu khoa học. HĐKH cũng cần tổng hợp và ban hành tóm tắt các kết quả nghiên cứu cấp Cơ sở và cấp Bộ; số hóa và công bố công khai việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, các đề tài nghiên cứu khoa học trước khi thẩm định phải được tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm, có thể đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thành hội thảo lớn để lấy ý kiến trong và ngoài Ngành.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá: Hoạt động khoa học của KTNN trong thời gian qua đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ, có nhiều đột phá, đổi mới, tiến bộ ở nhiều nội dung như: ứng dụng công nghệ thông tin, ban hành các quy trình, chuẩn mực, hướng dẫn, đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được triển khai trong thực tế. Đặc biệt, việc hoàn thiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN đã tạo điều kiện để KTNN có cơ sở vững chắc khi thực hiện nhiệm vụ của mình theo Hiến pháp. Cùng với đó, một số Luật khác cũng đã quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của KTNN. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh, làm việc, nghiên cứu nghiêm túc, chuyên sâu của toàn Ngành, trong đó có sự đóng góp hiệu quả của HĐKH.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu, HĐKH cần tập trung nghiên cứu các vấn đề mới như: đổi mới phương pháp kiểm toán, nghiên cứu giải pháp, mục tiêu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; mở rộng nghiên cứu mang tính vĩ mô, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kiểm toán mà còn nghiên cứu thêm về bội chi ngân sách, nợ công, tái cơ cấu kinh tế… để trang bị kiến thức sâu cho kiểm toán viên. HĐKH có thể thành lập tổ công tác rà soát, chỉnh sửa các đề tài nghiên cứu hay, in thành sách phổ biến trong Ngành; tổ chức thành các cuộc kiểm toán chuyên đề để ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc vào thực tiễn. Đồng thời, tăng cường tổ chức hội thảo khoa học theo từng lĩnh vực để đúc rút và truyền đạt kinh nghiệm; phối hợp với các viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế để mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học; số hóa và công khai danh mục nghiên cứu khoa học trong toàn Ngành.

Thay mặt HĐKH, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên cho biết, Hội đồng sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các thành viên để bổ sung vào Báo cáo và hoàn thiện hoạt động của HĐKH trong thời gian tới. HĐKT sẽ chú trọng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ngành; tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện địa vị pháp lý của KTNN, đổi mới phương pháp kiểm toán, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, kiểm toán số trong hoạt động kiểm toán và lĩnh vực khác. Các đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới sẽ bám sát Luật KTNN, tập trung nghiên cứu vấn đề mới, tăng cường tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm kiểm toán…

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa giữ chức
Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ IX (2020-2023)

Tại cuộc họp, đại diện HĐKH đã công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập HĐKH KTNN nhiệm kỳ IX (2020-2023) gồm 27 thành viên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Tin và ảnh: THÙY LÊ


 

Bình Luận